Narada w PSP Bochnia - 25.02.2022 r.

COROCZNA ODPRAWA W PSP BOCHNIA - 25.02.2022

     25 lutego 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bocheńskiego za rok 2021.W spotkaniu, odbywającym się w formie wideokonferencji wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy cywilni PSP oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in.: Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - mł. bryg. Przemysław Przeczęk, Starosta Bocheński - Adam Korta, burmistrzowie i wójtowie powiatu bocheńskiego oraz Prezesi i Komendanci Gminni OSP z terenu powiatu bocheńskiego.
    W pierwszej części odprawy Komendant Powiatowy PSP w Bochni mł. bryg. Robert Cieśla powitał wszystkich zaproszonych gości a następnie poszczególni kierownicy wydziałów i sekcji w formie prezentacji podsumowali realizowane zadania w roku ubiegłym. Następnie prelegenci przedstawili stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bocheńskiego a także zadania, które zostały zrealizowane w roku 2021. Szczególną uwagę zwrócili na działania związane z pandemią wirusa Sars CoV – 2, podkreślając stałą gotowość strażaków do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Podsumowania roku sprawozdawczego 2021 dokonał Komendant Powiatowy PSP w Bochni mł. bryg. Robert Cieśla, który podziękował wszystkim zaproszonym gościom za wspólną pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bocheńskiego.
    W dalszej części Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Przemysław Przęczek omówił wybrane aspekty ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do całego województwa. Zaprezentował również główne cele zaplanowane na rok 2022.
    W imieniu władz samorządowych głos zabrał Starosta Bocheński - Pan Adam Korta, który podkreślił jak ważną rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu odgrywa zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak również Ochotnicze Straże Pożarne. Pogratulował wyników osiągniętych przez jednostkę, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w 2022 r.
    Odprawę roczną zakończył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni - mł. bryg. Robert Cieśla, który podziękował funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej PSP w Bochni jak również druhom z jednostek ochotniczych straży pożarnych za służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Doroczna narada w PSP Bochnia - 25.02.2022

Doroczna narada w PSP Bochnia - 25.02.2022

Doroczna narada w PSP Bochnia - 25.02.2022

Źródło: https://www.gov.pl/web/kppsp-bochnia/narada-roczna-w-kp-psp-w-bochni

Wstecz.