Rozporządzenie 11.04.2022
NOWE ROZPORZĄDNIE W SPRAWIE BADAŃ LEKARSKICH STRAŻAKÓW OSP  - 11.04.2022

    14 kwietnia 2022 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej.
    Rozporządzenie określa tryb. sposób, częstotliwość oraz zakres przeprowadzania:
1) bezpłatnych okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, zwanego dalej „strażakiem
ratownikiem OSP", stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych;
2) bezpłatnych badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, zwanego dalej „kandydatem na strażaka ratownika OSP", stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

ROZPORZADZENIE DO POBRANIA >>>

Żródło: www.zosprp.pl

wstecz