2021-06-28- Przekazanie promes od Powiatu Bocheńskiego.

POWIAT Z POMOCĄ DLA STRAŻAKÓW - OCHOTNIKÓW - 28.06.2021

    28. czerwca 2021 roku, przed Komendą Powiatową PSP w Bochni odbyło się wręczenie jednostkom OSP, dofinansowań na zakup sprzętu potrzebnego do zwalczania pożarów i zagrożeń.  Przekazał je Starosta Bocheński Adam Korta wraz z wicestarostą Ryszardem Drożdżakiem. Promesy są na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Wsparcie na łączną kwotę 60 tys. zł trafiło do 18 jednostek: OSP Muchówka, OSP Lubomierz, OSP Ostrów Królewski , OSP Łąkta Górna, OSP Proszówki, OSP Bratucice, OSP Rzezawa, OSP Siedlec, OSP Bieńkowice, OSP Okulice, OSP Leszczyna, OSP Mikluszowice, OSP Trzciana, OSP Borek, OSP Kamionna, OSP Cerekiew, OSP Grobla, OSP Łazy.
    W ramach otrzymanego od Rady Powiatu Bocheńśkiego dofinansowania jednostki zakupią sprzęt ratowniczo-gaśniczy m.in. selektywne alarmowanie, defibrylator AFD, sprzęt ratowniczy, ubrania specjalne, hełmy i węże strażackie. Nowe wyposażenie w znacznym stopniu ułatwi działania ratownicze jednostek oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ziemi bocheńskiej.
    Spotkanie było również okazją do przekazania gratulacji dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Mikluszowicach za zajęcia II miejsca w wojewódzkich zawodach sportowo - pożarniczych. Młodzi druhowie awansowali do finału ogólnopolskiego zawodów, które odbędą się pod koniec sierpnia w Koninie. Tak dobrego wyniku nie osiągnęła do tej pory żadna młodzieżowa drużyna z terenu powiatu bocheńskiego.

2021-06-28- Przekazanie promes od Powiatu Bocheńskiego.

2021-06-28- Przekazanie promes od Powiatu Bocheńskiego.

2021-06-28- Przekazanie promes od Powiatu Bocheńskiego.

2021-06-28- Przekazanie promes od Powiatu Bocheńskiego.

2021-06-28- Przekazanie promes od Powiatu Bocheńskiego.

2021-06-28- Przekazanie promes od Powiatu Bocheńskiego.

Źródło; www.powiatbochenski.pl

Wstecz.