Przekazanie sprzętu dla OSP Powiatu Bocheńskiego - 12.2021 r.

POWIAT Z POMOCĄ DLA STRAŻAKÓW - OCHOTNIKÓW - 03.12.2021

    28. czerwca 2021 roku, przed Komendą Powiatową PSP w Bochni odbyło się wręczenie jednostkom OSP, dofinansowań na zakup sprzętu potrzebnego do zwalczania pożarów i zagrożeń.  
    Na początku grudnia 2021 roku w tejże Komendzie miało miejsce przekazanie zakupionego już sprzętu. Przekazali go:
Starosta Bocheński Adam Korta wraz z wicestarostą Ryszardem Drożdżakiem. Zakupy do 18 jednostek OSP zostały dokonane za łączną kwotę blisko 63 tys. zł.
   W uroczystości wzięli również udział: Kkomendant Powiatowy PSP Robert Cieśla wraz ze swoim zastępcą Piotrem Gadowskim, członkowie Zarządu Powiatu w Bochni Marek Rudnik i Jerzy Błoniarz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Ludwik Węgrzyn oraz prezesi, naczelnicy i druhowie z jednostek odbierających sprzęt.
    W ramach dofinansowania do jednostek trafił sprzęt ratowniczo-gaśniczy m.in. quad, kamera termowizyjna, selektywne alarmowanie, defibrylator AED, sprzęt ratowniczy, ubrania specjalne, hełmy i węże strażackie.
    W tym roku wsparcie otrzymali druhowie z: OSP Muchówka, OSP Lubomierz, OSP Ostrów Królewski, OSP Łąkta Górna, OSP Proszówki, OSP Bratucice, OSP Rzezawa, OSP Siedlec, OSP Bieńkowice, OSP Okulice, OSP Leszczyna, OSP Mikluszowice, OSP Trzciana, OSP Borek, OSP Kamionna, OSP Cerekiew, OSP Grobla, OSP Łazy.
   Warte podkreślenia jest to, że Powiat Bocheński wspiera strażaków – ochotników już od 11 lat. W tym czasie przekazano ochotniczym strażom blisko milion złotych. Pomoc trafiła do większości jednostek OSP z powiatu, które wystąpiły z wnioskiem o wsparcie.

Przekazanie sprzętu dla OSP Powiatu Bocheńskiego - 12.2021 r.

Przekazanie sprzętu dla OSP Powiatu Bocheńskiego - 12.2021 r.

 Przekazanie sprzętu dla OSP Powiatu Bocheńskiego - 12.2021 r.

Przekazanie sprzętu dla OSP Powiatu Bocheńskiego - 12.2021 r.

Przekazanie sprzętu dla OSP Powiatu Bocheńskiego - 12.2021 r.

Przekazanie sprzętu dla OSP Powiatu Bocheńskiego - 12.2021 r.

Źródło: https://www.powiat.bochnia.pl

Wstecz.