Posiedzenie Prezydium Zarządu OP ZOSP RP w Bochni - 03.09.2021 r.

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W BOCHNI - 03.09.2021

    3 września 2021 roku w Komendzioe Powiatowej PSP w Bochni odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Zebranie prowadził w pierwszej częsci obrad Wiceprezes Zarządu - Druh Tadeusz Cichoń, w drugiej Prezzes ZOP ZOSP RP w Bochni - Druh Ludwik Węgrzyn.
    Zebrani jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez Druha Cichonia porządek obrad, a następnie wysłuchali jego informacji o działalności Oddziału w okresie od poprzedniego zebrania.
W tym okresie miały miejsce następujące wydarzenia:
- 19 czerwca 2021 r.  - odbyła się w OSP Wiśnicz Mały uroczystość włączenia tej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego;
- 26 czerwca 2021 r. - Drużyna młodzieżowa OSP Mikluszowice zajęła na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych w Wieliczce II miejsce i uzyskała awans do finału ogólnopolskiego w Koninie;
 
- 28 sierpnia br. w Koninie odbyły się w Koninie Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze CTIF. Reprezentująca nasz powiat i województwo chłopięca MDP OSP Mikluszowice zajęła dziesiąte miejsce (na 16 startujących). Drużynie i   jej opiekunowi Druhowi Kamilowi Kolanowskiemu ZOP serdecznie gratuluje historycznego sukcesu;
- 28. czerwca 2021 roku, przed Komendą Powiatową PSP w Bochni odbyło się wręczenie jednostkom OSP, dofinansowań od Starostwa Powiatowego w Bochni na zakup sprzętu potrzebnego do zwalczania pożarów i zagrożeń. Promesy są na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, na łączną kwotę 60 tys. zł trafiło do 18 jednostek z terenu powiatu; 
- 5 lipca 2021 roku w Trzcianie odbyła się uroczystość ponownego włączenia OSP Kamionna do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, ale nikt z ZOP nie otrzymał zaproszenia na tę uroczystość;.

    Odbyło się także szkolenie sędziów zawodów sportowo-pożarniczych, a w Wiśniczu Małym 21.08.2021 r. odbył się VII Rodzinny Piknik Strażacki. Druh Tadeusz Cichoń poinformował także, że planowany na 4 września br. Małopolski Zlot MDP w Gdowie został ze względów epidemicznych odwołany. Natomiast 4 września 2021 roku poczet sztandarowy ZOP ZOSP RP w Bochni weźmie udział w ogólnopolskich obchodach 100-lecia ZOSP RP, odbytych na Placu Zamkowym w Warszawie.
    W kolejnym punkcie zebrania Druh Tadeusz Cichoń poinformował o przebiegającej wciąż kampanii sprawozdawczo wyborczej w jednostkach OSP, które powinny zakończyć się przed 30 września br. Tylko w nielicznych gminach zebrania odbyto we wszystkich OSP.  W większości gmin zebrania się jeszcze odbywają. Z internetowego Raportu OSP wynika, że wszystkie zebrania nie odbyły się jeszcze w: Bochni, Bochni - miasto, Drwini, Rzezawie i Trzcianie. Z dotychczasowych zebrań wynika, że następuje zmiana pokoleniowa w jednostkach; jest wielu nowych prezesów i naczelników. Pojawiły się także problemy wynikające z interpretacji statutu, którymi zajmie się Powiatowa Komisja Rewizyjna. W trzech gminach ustalono już terminy zjazdów gminnych. Zarząd przypomina, że mają się odbyć do końca listopada 2021 r.
    Druh Jerzy Błoniarz, który uczestniczył we wszystkich zebraniach OSP na terenie gminy Żegocina, podkreślił wysoka frekwencje i dobre przygotowanie i sprawne przeprowadzenie tych zebrań. Natomiast Druh Tadeusz Olszewski zwrócił uwagę na osłabienie działalność drużyn młodzieżowych w tej gminie (z czterech, działa obecnie tylko jedna). Zaproponował, aby w planie działalności na kolejną kadencję władz powiatowych sprawę drużyn młodzieżowych postawić jako ważny priorytet.
   Po krótkiej dyskusji jednogłośnie podjęta uchwałą nr 4/2021 Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni przyjęto podział limitu odznak „Za Zasługi Dla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej" na 2021 rok. Linki do uchwał poniżej.
    Również jednogłośnie przyjętymi uchwałami Prezydium ZOSP ZOSP RP w Bochni pozytywnie zaopiniowało wnioski o przyznanie odznak i odznaczeń: Medalu Honorowego im. B. Chomicza dla OSP w Chronowie; Złotego Znaku Związku dla Druha Sławomira Błoniarza i Stanisława Cagla. Jednogłośnie przyjętą uchwałą Prezydium ZOP ZOSP RP postanowiło przyznać odznaki "Strażak Wzorowy" dla 6 Druhów oraz honorowe medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej". Druh Tadeusz Cichoń zaproponował, aby część Odznak i medali wręczyć uroczyście na Zjeździe Powiatowym.
    Członkowie prezydium oraz bryg. Piotr Gadowski podjęli ustalenia w sprawie odbycia w dniu 19 wrześnią 2021 roku (niedziela) IX Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych OSP Powiatu Bocheńskiego na stadionie "Szreniawy" w Nowym Wiśniczu.
    Na Komendanta zawodów powołano Druha Sławomira Błoniarza. Sędzią głównym zawodów będzie osoba wyznaczona przez KP PSP w Brzesku. Do zawodów zgłosiło się 18 drużyn. Druh Jerzy Błoniarz poinformował o przyznaniu przez Zarząd Powiatu Bocheńskiego na organizację zawodów pewną kwotę. Przedyskutowano także sprawę wyżywienia sędziów i uczestników zawodów oraz udziału w zawodach dwóch drużyn młodzieżowych z OSP Mikluszowice.

Posiedzenie Prezydium Zarządu OP ZOSP RP w Bochni - 03.09.2021 r.

 Posiedzenie Prezydium Zarządu OP ZOSP RP w Bochni - 03.09.2021 r.

Posiedzenie Prezydium Zarządu OP ZOSP RP w Bochni - 03.09.2021 r.

 Posiedzenie Prezydium Zarządu OP ZOSP RP w Bochni - 03.09.2021 r.

Posiedzenie Prezydium Zarządu OP ZOSP RP w Bochni - 03.09.2021 r.

UCHWAŁY DO POBRANIA

UCHWAŁA PREZYDIUM NR 4/2021 UCHWAŁA PREZYDIUM NR 5/2021 UCHWAŁA PREZYDIUM NR 6/2021
UCHWAŁA PREZYDIUM NR 7/2021 UCHWAŁA PREZYDIUM NR 8/2021

Wstecz.