ZATRUDNIANIE KIEROWCÓW W OSP - PISMO ZARZĄDU GŁÓWNEGO DO MSWIA

Pisma w sprawie zatrudnianie kierowców w OSP.

   W załaczeniu informacje z Zarządu Głównego dotyczące zatrudniania kierowców w OSP. Prosimy o przekazanie do najszerszego kręgu strażaków - ochotników.

Z poważaniem
Łukasz Łach
Dyrektor ZW OW ZOSP RPDruhna/Druh
Dyrektor ZW OW ZOSP RP
/wszyscy/

   Na polecenie Dyrektora ZW ZOSP RP K. Kowalczyka przesyłam w załączeniu wystąpienie Prezesa ZG ZOSP RP do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie czynności nadzorczych związanych z treścią uchwały Nr 054/g218/I/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2020 r., w celu rozesłania do wszystkich OSP i Urzędów Gmin (ew. Starostw) na Waszym terenie.

 

    Proszę zwyczajowo o rozesłanie do wszystkich OSP
i przekazannia do Urzędów Gmin.

Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bochni
Tadeusz Cichoń


INFORMACJA DO POBRANIA - PLIK PDF

wstecz