Powódź.

REZERWA NATYCHMIASTOWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA - 2021

14 lipca  2021 roku wpłynęło pismo od Zarządu Oddziału Wojewódzkiego o następującej treści:

Szanowni Druhowie Prezesi OP ZOSP RP

   Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP powołał Fundusz „Rezerwa Natychmiastowa Sprzętu i Wyposażenia”. Środki z funduszu przeznaczone są dla OSP poszkodowanych w działaniach ratowniczych w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji kryzysowych i katastrof znacznych rozmiarów, na doposażenie ich w niezbędne środki ochron osobistych i wyposażenia, które uległy zniszczeniu np. mundury, hełmy, buty, piły, rękawice itp.
    Związek dołoży starań by sprzęt do potrzebujących OSP w takich przypadkach został dostarczony w ciągu 24 godzin. Wykaz sprzętu i wyposażenia, będący załącznikiem do regulaminu Funduszu, będzie na bieżąco uzupełniany i korygowany, w zależności od potrzeb strażaków OSP.
    Prosimy o rozpropagowanie wśród Zarządów Gminnych oraz Jednostek OSP z waszego terenu działania.

Poniżej przesyłamy Regulamin Funduszu oraz link do elektronicznego Wniosku:

REGULAMIN FUNDUSZU "REZERWA NATYCHMIASTOWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA"

Zgłoszenie zapotrzebowania na sprzęt


  Z poważaniem
Łukasz Łach - Dyrektor Zarządu Wykonawczego OS ZOSP RP w Krakowie

wstecz