Akcja sadzenia Debów - Bieńkowice.
AKCJA SADZENIA DĘBÓW NA 100-LECIE ZOSP RP - JESIEŃ 2021

    8 listopada 2021 w podkrakowskich Zielonkach odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Inicjatorem wydarzenia był Wiceminister Klimatu i Środowiska Edward Siarka w ścisłej współpracy z wymienionymi instytucjami. Dzięki podpisanej umowie do wszystkich Jednostek OSP w Naszym Kraju trafiły sadzonki dębu, które mają upamiętniać 100-lecie Istnienia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
   Sadzonki dębu trafiły do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju, także do jednostek OSP z terenu powiatu bocheńskiego. Poniżej zdjęcia dokumentujące sadzenie dębów w OSP powiatu bocheńskiego, zaczerpnięte z serwisów internetowych jednostek. Odtąd na barkach strażaków będzie spoczywać obowiązek pielęgnowania dębów i kultywowania strażackich tradycji. 

OSP Bieńkowice

OSP Leszczyna

OSP Bieńkowice

OSP Leszczyna

OSP Kamionna OSP Bytomsko

OSP Kamionna

OSP Bytomsko

OSP Rdzawa

OSP Rdzawa

wstecz