Prezydium Zarzadu Oddzialu Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 23.01.2020

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W BOCHNI - 23.01.2020

   23 stycznia 2020 roku, po raz pierwszy w nowym roku, w lokalu Zarządu w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bochni obradowało Prezydium Zarządu. Uczestniczyło 8 członków tego gremium oraz gość: ks. kapelan Stanisław Szczygieł.
   Obrady prowadził Druh Prezes Ludwik Węgrzyn. Powitał przybyłych, a następnie zaproponował porządek obrad, który został przyjęty bez zmian. Informacje o działalności organizacji za okres od poprzedniego posiedzenia przedstawił Druh Wiceprezes Tadeusz Cichoń. Przypomniał i krótko omówił te działania, w tym. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Nowym Wiśniczu, udział w Małopolskiej Gali Strażackiej w Lusławicach (III miejsce dla Druha Janusza Stańdo w konkursie na Najlepszego Strażaka Województwa Małopolskiego), organizacja Powiatowych Zawodów Strzeleckich Straży Pożarnych, udział w Pielgrzymce na Odpust w Bochni, udział w III Powiatowych Strażackich Zaduszkach oraz Regionalnym Spotkaniu Opłatkowym ww Tarnowie.
   W dalszej części posiedzenia Prezydium przyjęło jednogłośnie uchwały: nr 1/2020 - w sprawie organizacji powiatowej eliminacji OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" (13.04.2020, Komenda Powiatowa PSP w Bochni), nr 2/2020 - w sprawie podziału limitu odznaki "Zasłużeni dla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej", 3/2020 - w sprawie przeprowadzenia XIII Turnieju Rekreacyjnego MDP – Mikluszowice 2020h - załącznik nr 3 do protokołu, 4/2020 - w sprawie
podziału limitu odznaczeń  na lata 2020 - 2022 - załącznik nr 4 do protokołu.
    Druhowie Tadeusz Olszewski i Tadeusz Cichoń omówili stan przygotowań do Turnieju Rekreacyjnego MDP Powiatu Bocheńskiego - Mikluszowice 2020". Po rekomendacji Druha Jana Kuliga Prezydium pozytywnie zaopiniowało wniosek OSP w Lubomierzu o nadanie tej jednostce sztandaru.
   Na zakończenie posiedzenia członkowie prezydium otrzymali z rąk Druha Tadeusza Cichonia noworoczne upominki w postaci kalendarzy strażackich na 2020 r.

UCHWAŁY PREZYDIUM - DO POBRANIA

NR 1/2020 >>> NR 2/2020 >>> NR 3/2020 >>> NR 4/2020 >>>
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 23.01.2020 r. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 23.01.2020 r.
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 23.01.2020 r. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 23.01.2020 r.
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 23.01.2020 r.

Wstecz.