Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 01.10.2020 r.

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W BOCHNI - 01.10.2020

   Wyjazdowe posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni, odbyło się w dniu 1 października 2020 roku w świetlicy remizy OSP w Łapanowie. Obradom przewodniczył Prezes ZOP ZOSP RP w Bochni Druh Ludwik Węgrzyn.
   Zebranie, odbyte przed posiedzeniem pełnego składu Zarządu, poświęcone było właściwie tylko podjęciu uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków o strażackie medale i odznaczenia (link do uchwały poniżej).
   Po krótkiej dyskusji Prezydium jednogłośnie podjęło uchwałę nr 7/2020 w sprawie zaopiniowania wniosków o medale oraz - po raz pierwszy - wniosków o Odznakę Honorową "Za Zasługi dla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej" (link do uchwały poniżej).
   Jednogłośnie podjętą uchwałą nr 8/2020 Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni nadało Odznakę "Strażak Wzorowy" dziewięciu  członkom OSP.
 
  Po podjęciu uchwał prowadzący posiedzenie Druh Ludwik Węgrzyn zamknął obrady.

UCHWAŁY PREZYDIUM - DO POBRANIA

NR 7/2020 >>> NR 8/2020 >>>

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 01.10.2020 r.

 Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 01.10.2020 r.
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 01.10.2020 r.

Wstecz.