Pierwsi odznaczeni "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bohcheńskiego"

WRĘCZONO PIERWSZE HONOROWE ODZNAKI
"ZASŁUŻONY DLA POŻARNICTWA POWIATU BOCHEŃSKIEGO"

    Podczas wyjazdowego posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, w dniu 1 października 2020 roku, zostały po raz pierwszy w historii wręczone Honorowe Odznaki "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego".
   Zgodnie z przyjętym przez ZOP ZOSP RP w Bochni Regulaminem, wnioski o te wyróżnienia złożyły OSP, jak również Prezes Zarządu Powiatowego Oddziały ZOSP RP w Bochni, a Prezydium Zarządu podjęło uchwałę o przyznaniu Odznak.
    Witając przybyłych do Łapanowa druhów Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Bochni - Druh Ludwik Węgrzyn -  podkreślił, że straże pożarne od wielu lat cieszą się najwyższym zaufaniem społecznym. Ludzie widzą zasługi,  potrafią docenić strażaków za ich odwagę i  pełne poświęcenie.
    O genezie nowego w skali powiatu odznaczenia opowiedział Druh Tadeusz Cichoń. Pomysł powstał kilka lat temu, a w 2018 roku udało się podjąć uchwałę, uzyskać zatwierdzenie przez Zarząd Główny Związku i dzięki sponsorom (Starostwo, Druh Stanisław Cagiel) wyprodukować odznaki i wydrukować legitymacje.
    Następnie odbyła się ceremonia wręczania Odznak. Wręczającym był Druh Prezes Ludwik Węgrzyn. Legitymację do odznaki z numerem 1 odebrał Druh Leopold Grabowski. W gronie 19 pierwszych wyróżnionych nową Odznaką znaleźli się:
Mieczysław Styczeń, Władysław Kowalski, Franciszek Zatorski, Ludwik Węgrzyn, Sławomir Błoniarz, Tadeusz Cichoń, Stanisław Cagiel, Jan Kulig, Krzysztof Kołodziej, Krzysztof Kokoszka, Edward Oświęcimka
(nieobecny), Paweł Kaczmarczyk (nieobecny), Tadeusz Olszewski, Józef Nowak, Stanisław Piasecki, Franciszek Trzaska, Jan Włodarczyk, Andrzej Wąsik.
   W imieniu odznaczonych podziękował Druh Jan Kulig. Prezes Ludwik Węgrzyn poinformował, że była to pierwsza tura wręczania nowych Odznak, jest bowiem jeszcze wielu zasłużonych strażaków, którym należy się ta forma podziękowania za wieloletnią działalność w ruchu strażackim powiatu bocheńskiego.

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

Wręczenie Odznak "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego" - 01.10.2020

KOMLET ZDJĘĆ DO POBRANIA - PLIK ZIP >>>

Wstecz.