Strażacy w walce z koronowirusem.
  STRAŻACY W WALCE Z KORONAWIRUSEM 2020
NOWE NOWE NOWE NOWE
Dnia 19 maja 2020 r. z ZWO ZOSP RP Kraków przyszło pismo:

Szanowni Druhowie
Prezesi ZOP ZOSP RP
- wszyscy-

W załaczeniu przesyłamy wykaz OSP z propozycją przydziału opryskiwaczy. Bardzo proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 20 maja br. do godz. 14.00. Brak informacji oznaczać będzie akceptację przydziału.!

tel. 12-653-28-41


Z poważaniem
Łukasz Łach
Z-ca Dyrektora ZWO W ZOSP RP

PROPONOWANY PRZYDZIAŁ OPRYSKIWACZY DLA JEDNOSTEK OSP POWIATU BOCHEŃSKIEGO

Proponowany przydział opryskiwaczy.

 • Informacja z ZW ZOSP RP w Krakowie (01.04.2020):
  Pragnę poinformować, iż w Oddziale Wojewódzkim ZOSP RP woj. małopolskiego - Filia w Tarnowie można nabyć:
  - maski typ FFP2 z atestem
  - maski chirurgiczne twarzowe z atestem
  - ubranie ochronne (zdjęcie w załączniku)
  - okulary ochronne
  - płyn dezynfekujący
  Ilości ograniczone. Zamówienia proszę składać mailem lub telefonicznie.

  Pozdrawiam - Łukasz Łach
  Z-ca Dyrektora Zarządu Wykonawczego
  Oddziału Wojewódzkiego
  ZOSP RP woj. małopolskiego
  tel. 146217110
  tel. 697750205

Pismo z KP PSP w Bochni - 16.03.2020

Bochnia, dn.16 marca 2020 r.

 

Wg rozdzielnika

Dot. postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem COVID-19

  Komenda Powiatowa PSP w Bochni zwraca się z prośbą o przekazane podległym Państwu jednostkom OSP wytycznych do zabezpieczenia i zakresu prowadzenia działań przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Powyższe wytyczne są tożsame z wytycznymi obowiązującymi w PSP.

    Jednocześnie zwr camy się z prośbą o informowanie druhów jednostek OSP, że informacje na temat koronawirusa są na bieżąco umieszczane na stronach internetowych:
www.straz.aov.pl i www.straz.bochnia.pl (w zakładce Koronawirus)

WYTYCZNE >>> DO POBRANIA PDF

Pismo z KP PSP w Bochni.

Bochnia, dn.13 marca 2020 r.
PR.5574.4J.2020PM


Wg rozdzielnika
Dotyczy: działań związanych z koronowirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

    Komenda Powiatowa PSP w Bochni zwraca się z prośbą o przekazane podległym Państwu jednostkom OSP informacji dot. działań Państwowej Straży Pożarnej, prowadzonych w związku profilaktyką koronawirusa COVID-19.
1. Wszystkie działania, które od kilku dni prowadzi Państwowa Straż Pożarna w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem mają charakter wspomagający działania innych służb i instytucji.
2. Zabezpieczenie osobiste ratowników PSP wynika z  rekomendacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia WHO.
3. Minimalne wyposażenie ochronne strażaka składa się z:
- kombinezonu ochronnego kategorii III (typ 3B lub 4B), gogli lub okularów ochronnych, maseczek filtrujących typu
FFP2 lub FFP3, rękawic nitrylowych lub w przypadkach szczególnych maski pełnotwarzowej z filtropochłaniaczem (https://www.straz.gov.pl/Koronawirus/index).
4. Działania PSP na terenie kraju w tym zakresie są realizowane pod nadzorem lub w uzgodnieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną MSWiA na danym terenie. Obecnie główne działania realizowane są przez strażaków w wyznaczonych punktach kontrolnych na przejściach granicznych i polegają na wykonywaniu pomiarów temperatury osób podróżujących. W ciągu doby ponad 400 strażaków wykonuje pomiary u ponad 40 tys. podróżnych.

    Dodatkowo przy wyznaczonych przez wojewodów szpitalach, PSP udostępniła 56 namiotów, które stanowić mają przyszpitalne polowe izb przyjęć. Pracuje tam ponad 350 strażaków.
    Jednocześnie zwracamy się z prośbą o poinformowanie druhów jednostek OSP, źe informację na temat koronawirusa są na bieżąco umieszczane na naszej stronie internetowej: www.straz.gov.pl i www.straz.bochnia.pl (w zakładce Koronawirus).

LINKI
DO POBRANIA: WYTYCZNE GIS DLA STRAŻY POŻARNYCH (PDF) >>>
DO POBRANIA: WYTYCZNE DLA JEDNOSTEK Z KSRG (PDF) >>>

   W uzupełnieniu poprzedniej informacji dotyczącej wytycznych tj. „Wytyczne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG” w związku z wirusem COVID-19, informuję, że w przypadku dysponowania wytypowanych przez Państwową Straż Pożarną jednostek OSP, szkolenie oraz zabezpieczenie zostanie uzgodnione lub zapewnione przez PSP.
DO POBRANIA: WYTYCZNE WHO (PDF) >>>
PROPOZYCJA DLA STRAŻAKÓW OSP >>>

wstecz