WFOŚiGW w Krakowie
WFOŚiGW WSPIERA STRAŻAKÓW - 13.05.2020

    13 maja 2020  roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił wyniki naboru wniosków w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’ oraz programu "Mały Strażak".
    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’. W 2020 roku złożono 95 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 3 025 492,08 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 6 246 956,05 zł. 3 wnioski zostały odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Pozostałe wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej.
    Dofinansowanie zostało przyznane dla 38 wniosków (w tym jeden, który został skierowany do zatwierdzenia Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie) na łączną kwotę 2 000 000,00 zł, czyli pełną pulę środków przeznaczonych na Program w 2020 roku. Niniejsze wnioski uzyskały rekomendację Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie.
    Jednocześnie informujemy, że WFOŚiGW w Krakowie planuje uruchomienie naboru wniosków w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Więcej informacji zostanie umieszczonych na naszej strony internetowej.
    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach Programu „Mały Strażak”. W roku 2020 łącznie złożono 30 wniosków na kwotę 144 766 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 289 861,50 zł. 2 wnioski zostały odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych (wpłynęły po terminie naboru), 5 wniosków nie spełniło wymogów merytorycznych. Dofinansowanie zostało przyznane dla 23 wniosków na łączną kwotę 105 697,00 zł, przy koszcie kwalifikowanym wynoszącym 211 723,50 zł. 

Żródło: www.wfos.krakow.pl

Wśród obdarowanych są:
Zestawienie dla powiatu bocheńskiego.

wstecz