Wygrany samochód dla OSP Łąkta Górna.

WYGRANY SAMOCHÓD JUŻ W OSP ŁĄKTA GÓRNA - 12.12.2020

     12 grudnia 2020 roku, na placu przed remizą OSP w Łąkcie Gónej miała miejsce uroczystość przekazania tej jednostce samochodu GBA-Rt 4,1/16 + 4/25 na podwoziu Volvo. Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemności 4150 litrów wody oraz 400 litrów środka pianotwórczego. Wyposażony jest w wysokiej jakości zestaw ratownictwa technicznego typu WEBER do interwencji w wypadkach drogowych, autopompę o wydajności 1600 l/min., piły ratunkowe, maszt do oświetlenia terenu działań, środek do neutralizacji substancji ropopochodnych oraz szybkie natarcie. Dzięki napędowi 4X4 można się nim poruszać się po trudno dostępnych terenach.
   Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny ZOSP Janusz Stańdo, a prowadził ją Pan Wojciech Kępa. Na uroczystość przybyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Włodzimierz Bernacki, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Bukowiec, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Przemysław Przęczek, Starosta Bocheński Adam Korta, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni mł. bryg. Robert Cieśla, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni bryg. Piotr Gadowski, Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni Ludwig Węgrzyn, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie Jerzy Błoniarz (jednocześnie członej Prezydium Małopolskiego Oddziału ZOSP), Prezes OSP Łąkta Górna Zdzisław Wrona, a także Prezesi OSP z Żegociny i Rozdziela oraz druhowie z OSP w Łąkcie Górnej.
   Pobłogosławienia samochodu, będącego nagrodą za zwycięstwo w "Bitwie o Wozy" - konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, dokonali Ks. Stanisław Szczygieł – Powiatowy Kapelan Strażaków, ks. Janusz Czajka - proboszcz parafii Łąkta oraz wikariusz z Łąkty - ks. Mariusz Ogorzelec.  
   W krótkich przemówieniach zaproszeni goście podkreślali, że wygrana jest zasługą odpowiedzialnej postawy obywatelskiej wszystkich Mieszkańców Gminy Żegocina i że również wszystkim mieszkańcom będzie służył. Życzyli także, aby pojazd był jak najczęściej wykorzystywany do ćwiczeń i pokazów, niż do wyjazdów ratowniczo-gaśniczych, wiążących się z czyimś nieszczęściem.
    Na koniec części oficjalnej, druhowie strażacy OSP Łąkta Górna dokonali prezentacji samochodu, a goście mogli z bliska obejrzeć jego wyposażenie.
   Wygrany samochód o wartości ok. 800 tys. zł zastąpił w łąkieckiej jednostce wysłużonego Jelcza GCBA 6/32
z 1988 roku, którego strażacy używali od 2002 roku.

Wygrany samochód dla OSP Łąkta Górna.

Wygrany samochód dla OSP Łąkta Górna.

Wygrany samochód dla OSP Łąkta Górna. Wygrany samochód dla OSP Łąkta Górna.
Wygrany samochód dla OSP Łąkta Górna. Wygrany samochód dla OSP Łąkta Górna.

Źródło:www.zegocina.pl

Wstecz.