Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie - 29.04.2017

ZJAZD WOJEWÓDZKI ZOSP RP - KRAKÓW - 29.04.2017

     29 kwietnia 2017 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. małopolskiego, który podsumował ubiegłą pięcioletnią kadencję oraz dokonał wyboru nowych władz.
   Otwarcia zjazdu dokonał ustępujący Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Edward Siarka. Przywitał on liczne przybyłych gości na czele z Prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemarem Pawlakiem, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz sympatyków małopolskiego ochotniczego pożarnictwa. Przewodniczącym Zjazdu wybrano Dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP dh Kazimierza Sadego.
  Wśród członków prezydium zjazdu znaleźli się m.in. Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa dh Łukasz Smółka, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska, Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie st. bryg. Stanisław Nowak. Na Zjazd przybyli także poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie dh Małgorzata Mrugała oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego dh Stanisław Sorys.
Zjazd stał się doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń wyróżniającym się działaczom. Zjazd podsumował działalność Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce w ciągu ostatniej pięcioletniej kadencji. Szczegółowe sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji Problemowych a także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.
   W wyniku przeprowadzonych wyborów na kolejną kadencje funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie powierzono dh Edwardowi Siarka. Członkiem Prezydium został dh Jerzy Błoniarz z OSP w Żegocinie. Członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie został dh Tadeusz Cichoń z OSP w Kolanowie, zaś Sekretarzem Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie został dh Tadeusz Stary z OSP w Łąkcie Górnnej. Tym samym powiat bocheński przez kolejne 5 lat będzie posiadał trzy osobową reprezentację w strukturach wojewódzkich ZOSP RP. Władze wojewódzkie potraktowały Bochnie dość powiedzieć nieciekawie , nie zaproponowały nikogo z powiatu bocheńskiego na delegata na zjazd Krajowy. Poprzednio był zawsze nasz reprezentant. O wiele mniejsze ZP mają swoich przedstawicieli.
   Przedstawicielami ZOW ZOSP RP w Krakowie do Zarządu Głównego ZOSP RP wybrani zostali: dh Edward Siarka, dh Łukasz Smółka, dh Józef Cholewka, dh Adam Domagała oraz dh Andrzej Jarocha.                                                       

Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie - 29.04.2017

Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie - 29.04.2017
Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie - 29.04.2017 Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie - 29.04.2017

Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie - 29.04.2017

wstecz