Kampania sprawozdawczo - wyborcza - zjazdy gminne - 2016.
KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZA 2016 - ZJAZDY GMINNE

   Zjazdy Gminnych Oddziałów ZOSP RP - zgodnie ze Statutem - odbywają się co 5 lat. W pierwszym kwartale 2016 roku odbyły się zebrania sprawozdawcze we wszystkich 71 jednostkach OSP na terenie powiatu bocheńskiego. W drugim kwartale tego roku odbywają się Zjazdy Oddziałów Gminnych, w których uczestniczą delegaci i przedstawiciele wybrani podczas zebrań w poszczególnych jednostkach danej gminy oraz zaproszeni goście.
    Wszędzie mają podobny przebieg, gdyż organizowane są według wytycznych uchwalonych przez Zarządy wyższego szczebla. Zasady przeprowadzenia tych zjazdów uchwalił Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni (link poniżej).
   Należy dodać, że tegoroczna kampania sprawozdawczo - wyborcza przebiega w 95-lecie powstania Związku OSP RP, 100 - lecia powstania Związku Floriańskiego, 25- lecie uchwalenia ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz 15-lecie rozpoczęcia działalności przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni.
   Poniżej linki do relacji ze Zjazdów Gminnych.

LINKI

Zjazd Oddziału Gminnego w Nowym Wiśniczu 2016.

ZJazd Oddziału Miasta Bochnia - 17.06.2016

Nowy Wiśnicz - 05.06.2016 Miasto Bochnia - 17.06.2016

Gmina Łapanów - 12.06.2016

Gmina Rzezawa - 16.06.2016
Gmina Łapanów - 12.06.2016 Gmina Rzezawa - 16.06.2016

Gmina Trzciana - 21.05.2016

Zjazd - Gmina Bochnia - 28.05.2016
Gmina Trzciana - 21.05.2016 Gmina Bochnia - 28.05.2016

Gmina Lipnica Murowana - 23.04.2016.

Gmina Żegocina - 21.05.2016

Gmina Lipnica Murowana - 23.04.2016 Gmina Żegocina - 21.05.2016
Relacje ze Zjazdów Gminnych ZOSP RP.

    Uchwała nr 2/2016 Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni z dnia 1.02.2016 r. w sprawie zwołania IV. Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP >>> do pobrania

DRUKI NA ZJAZDY GMINNE >>> DO POBRANIA

wstecz