Wyjazdowe posiedzenie ZOP ZOSP RP w Łapanowie - 19.04.2010.
WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATOWEGO W ŁAPANOWIE - 19.04.2010

     Pierwsze w 2010 roku wspólne posiedzenie całego Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni i Komisji Rewizyjnej odbyło się w gościnnych progach Remizy OSP w Łapanowie. 19 kwietnia 2010 roku uczestnicy zebrania wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatowego w roku 2009, przyjęli to sprawozdanie, jak również plan pracy na 2010 rok. W dyskusji poruszono bardzo wiele spraw. Wypowiadano się na temat tworzenie MDP, funkcjonowania sekretariatu ZPO, badań lekarskich dla strażaków, organizowania eliminacji OTWP itp. Wysłuchano informacji strażaków PSP, którzy przeprowadzili wizję lokalne na stadionach w Sobolowie i Łapanowie pod kątem ich przydatności na powiatowe zawody sportowo - pożarnicze. Pozytywną rekomendację uzyskał jedynie stadion nad Zalewem w Łapanowie.
     Po zakończeniu posiedzenia członkowie ZOP ZOSP RP w Bochni: Ludwik Węgrzyn, Tadeusz Cichoń i Tadeusz Olszewski wzięła udział w uroczystości patriotycznej przy pomniku katyńskim w Łapanowie.

Wyjazdowe posiedzenie ZOP ZOSP RP w Łapanowie - 19.04.2010. Wyjazdowe posiedzenie ZOP ZOSP RP w Łapanowie - 19.04.2010.
Wyjazdowe posiedzenie ZOP ZOSP RP w Łapanowie - 19.04.2010. Wyjazdowe posiedzenie ZOP ZOSP RP w Łapanowie - 19.04.2010.
Wyjazdowe posiedzenie ZOP ZOSP RP w Łapanowie - 19.04.2010. Wyjazdowe posiedzenie ZOP ZOSP RP w Łapanowie - 19.04.2010.
Wyjazdowe posiedzenie ZOP ZOSP RP w Łapanowie - 19.04.2010. Wyjazdowe posiedzenie ZOP ZOSP RP w Łapanowie - 19.04.2010.
Delegacja ZOP przy pomniku katyńskim w Łapanowie. Delegacja ZOP przy pomniku katyńskim w Łapanowie.
Wyjazdowe posiedzenie ZOP ZOSP RP w Bochni w Łapanowie - 19.04.2010.
wstecz