Posiedzenie ZOP ZOSP RP w Bochni  - 16.12.2010 Posiedzenie ZOP ZOSP RP w Bochni  - 16.12.2010
POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATOWEGO ODDZIAŁU W BOCHNI - 16.12.2010

     Po raz ostatni w tym roku obradował Zarząd Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni. Zebranie, które prowadził druh Ludwik Węgrzyn, odbyło się 16 grudnia 2010 roku w świetlicy PSP w Bochni. Zarząd przyjął proponowany porządek obrad, a następnie dokonał krótkiego podsumowania działalności w okresie od ostatniego zebrania. 
     W dyskusji zgłoszono wiele uwag i propozycji dotyczących następujących zagadnień:
    - Prezes Zarządu Ludwik Węgrzyn podziękował i prosił o przekazanie podzięowań dla wszystkich strażaków powiatu bocheńskiego, którzy z zaangażowaniem uczestniczyli w akcji przeciwpowodziowej w maju i czerwcu 2010 roku;
    - Druh Tadeusz Cichoń - zachęcał do szybkiego i aktywnego działania na rzecz zorganizowania szkolnych i gminnych oraz miejskich eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (finały gminne powinny zakończyć się do końca lutego 2011 roku, finał powiatowy będzie zorganizowany około 15 marca 2011 roku). Podsumował także działania Zarządu Oddziału Powiatowego w dziedzinie przyznawania odznak i medali, których w tym roku było wyjątkowo dużo, a system wnioskowania i przekazywania ocenił jako coraz lepszy;
   - Druh Tadeusz Olszewski przypomniał o terminach i obowiązkach związanych z przesyłaniem harmonogramów (grudzień - początek stycznia) i sprawozdań pisemnych ze zjazdów gminnych do zarządu oddziału powiatowego  (wg obowiązujących druków i terminów, czyli przed 15 kwietnia 2011 r.). Prosił także o terminowe zamieszczenie sprawozdań w "Systemie OSP"; wnioskował także, aby zaległy w związku z wyborami samorządowymi  IV. Turniej Rekreacyjny MDP Powiatu Bocheńskiego zorganizować w ostatnią sobotę przez rozpoczęciem ferii zimowych w szkołach;
    - Druh Ludwik Węgrzyn prosił o rozpropagowanie akcji przekazywania 1% podatku dla Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bochni (w roku 2010 uzyskano z tego tytułu kwotę ponad 400 zł);
    - Druh Krzysztof Kołodziej zaapelował o wyznaczanie na opiekunów MDP biorących udział w zawodach i turniejach osób, które odpowiedzialnie będą sprawować tę opiekę,
    Druh Ludwik Węgrzyn poprosił Zarząd o wyrażenie stanowiska w sprawie zwrócenie się do Rady Powiatu Bocheńskiego w prośbą o zwiększenie nakładów finansowych na doposażenie jednostek OSP. Zarząd jednogłośnie poparł ten wniosek i stosowne pismo w tej sprawie zostanie wkrótce zredagowane i przekazane do Rady Powiatu. Zawnioskował także o wystąpienie o przyznanie Medalu Honorowego im. Chomicza dla druha Tadeusza Cichonia. Zarząd przyjął ten wniosek jednogłośnie.
     Zarząd Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni podjął także uchwały w sprawach finansowych dotyczących wsparcia finansowego Regionalnego Spotkania Opłatkowego w Tarnowie oraz organizacji IV. Turnieju Rekreacyjnego MDP Powiatu Bocheńskiego.
     Zarząd zapoznał się także z informacjami o pozyskaniu w II półroczu 2010 roku samochodów i innego sprzętu dla jednostek OSP w powiecie. Ustalono także, że na początku stycznia 2011 roku zbierze się Prezydium Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni, na którym podjęte zostaną decyzje w sprawie Zjazdu Powiatowego, wstępnie proponowanego na dzień 1 października 2011 roku, czyli dokładnie w 10. rocznice utworzenia tego Oddziału.
    Druh Prezes Ludwik Węgrzyn zachęcił zebranych do udziału w
Regionalnym Spotkaniu Opłatkowym Strażaków, które odbędzie się 19 grudnia o godz. 12.00 w Tarnowie.
    Sptkanie zakończyło się złożeniem sobie życzeń świątecznych oraz noworocznych i połamaniem się opłatkami.

 Posiedzenie ZOP ZOSP RP w Bochni  - 16.12.2010 Posiedzenie ZOP ZOSP RP w Bochni  - 16.12.2010
Posiedzenie ZOP ZOSP RP w Bochni  - 16.12.2010
wstecz