Akcja "Stop powodziom" - 4.07.2010
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMODY DLA STRAŻAKÓW

    4 lipca 2010 roku  Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zorganizowała jednodniową zbiórkę publiczną pod nazwą "Stop powodziom", której celem był zakup sprzętu, pomagającego w likwidowaniu skutków powodzi. Była to odpowiedź na ogromną tragedię, jaką były kolejne majowo - czerwcowe powodzie, które dotknęły południową Polskę.
     -  Widzieliśmy sprawność profesjonalnych służb, które postawione były w stan najwyższej gotowości, które reagowały natychmiast, organizując pomoc.Żywiołu i jego skutków nie da się w stu procentach przewidzieć. Nawet najbardziej rozwinięte cywilizacyjnie kraje padają jego ofiarą. Można za to przeciwdziałać krytycznym sytuacjom, mając do dyspozycji nowoczesne urządzenia, które pozwalają mieć nadzieję, że walka z żywiołem będzie skuteczna. Dlatego chcemy kupić wydajne motopompy, a także rozważyć całą listę potrzeb, na które już teraz zwróciła uwagę Straż Pożarna. Mam tu na myśli np. agregaty prądotwórcze czy specjalny sprzęt pływający - mówił o celach akcji Jerzy Owsiak - Prezes Zarządu Fundacj WOŚP.
    Zebraną kwotę w wysokości 2.644.507,34 zł Zarząd Fundacji przeznaczył na zakupienie jednolitego sprzętu dla jednostek w całej Polsce. Zarząd Fundacji i grupa ekspertów wybrali najnowocześniejsze urządzenia i rozdysponowali je między 444 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które najbardziej ucierpiały w czasie tegorocznej powodzi.
     W wyniku przetargu zakupiono:
- Motopompy pływające - 200 szt., zwyciężyła oferta firmy KADIMEX,
- Motopompy do wody zanieczyszczonej - 100 szt., zwyciężyła oferta firmy ARIES POWER AQUIPMENT,
- Agregaty 1-fazowe - 130 szt., zwyciężyła oferta firmy FOGO,
- Agregaty 3-fazowe - 15 szt., zwyciężyła oferta firmy ARIES POWER AQUIPMENT.
     Mimo, że na terenie powiatu bocheńskiego nie zorganizował się żaden sztab, zbierający datki na cel akcji "Stop Powodziom", strażacki sprzęt otrzyma aż 18 jednostek OSP z terenu powiatu bocheńskiego.
     Planując rozmieszczenie zakupionych urządzeń, Orkiestra kierowała się możliwością współpracy i wzajemnego uzupełniania potrzeb sprzętowych OSP. Przydział sprzętu odbywał się na podstawie oficjalnego pisma - prośby skierowanego do Zarządu Fundacji WOŚP. W prośbienależało krótko opisać dotychczasowe działania jednostki (przede wszystkim uwzględniając działania powodziowe), oraz wyszczególnić sprzęt niezbędny dla tej jednostki. Był na to termin do końca sierpnia 2010 roku   - poinformowała Fundacja.
    Jednostkami z terenu powiatu bocheńskiego, które dostaną sprzęt od WOŚP są: Bochnia (? - nie ma jednostki OSP Bochnia - wskazano adres Urzędu Gminy Bochnia), Brzeźnica, Drwinia, Ispina, Krzeczów (? - określony w wykazie jako Krzeczonów), Leszczyna, Lipnica Dolna, Lipnica Górna, Lipnica Murowana, Łazy, Łąkta Dolna, Nowy Wiśnicz, Rozdziele, Rzezawa, Tarnawa, Trzciana, Zbydniów, Żegocina (dane na podstawie wykazu - do pobrania).

Akcja "Stop powodziom". Jerzy owsiak prezentuje sprzęt zakupiony z zebrancyh środków.
wstecz