RADA POWIATU BOCHEŃSKIEGO DLA STRAŻAKÓW - OCHOTNIKÓW
Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP z powiatu bocheńskiego.

     Już po raz drugi Rada Powiatu Bocheńskiego zdecydowała się wesprzeć ochotnicze straże pożarne, które w większości nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, a posiadają braki w wyposażeniu i umundurowaniu. Uchwałą nr 375 z dnia 30 kwietnia 2010 roku przeznaczyła na ten cel kwotę 69925,00 zł. Dzięki dopłacie przez Zarząd Wojewódzkiego Oddziału ZOSP RP w Krakowie rzeczywista wartość przekazanego sprzętu wynosi około 90 tys. zł.
    Uroczystość przekazania zakupionego z dotacji powiatu i dofinansowania zarządu wojewódzkiego sprzętu pożarniczego dla 12 jednostek OSP odbyła się 8 lipca 2010 roku na placu manewrowym Komendy Powiatowej PSP w Bochni. Podczas uroczystego apelu umundurowanie i sprzęt zostały przekazane przez Starostę Bocheńskiego Jacka Pająka, któremu asystował Komendant Powiatowy PSP w Bochni mł. bryg. Krzysztof Kokoszka. Decyzję o przyznaniu dotacji i sprzęt odbierali prezesi zarządów 12 jednostek wymienionych poniżej. Świadkami tej ceremonii byli zaproszeni goście, w tym. Ryszrd Rozebajgier - Przewodniczący Rady Powiatu Bocheńskiego, Bogdan Cholewa - członek Zarządu Powiatu, Kazimierz Sady - Dyrektor Wykonawczy Małopolskiego Oddziału ZOSP RP, Ludwik Węgrzyn - Prezes Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni, komendanci gminni.
    W imieniu obdarowanych podziękował Naczelnik OSP w Kierlikówce Ryszard Śliwa.

Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP z powiatu bocheńskiego. Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP z powiatu bocheńskiego.
Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP z powiatu bocheńskiego. Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP z powiatu bocheńskiego.
Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP z powiatu bocheńskiego. Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP z powiatu bocheńskiego.
Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP z powiatu bocheńskiego. Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP z powiatu bocheńskiego.
Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP z powiatu bocheńskiego. Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP z powiatu bocheńskiego.
Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP z powiatu bocheńskiego. Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP z powiatu bocheńskiego.
Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP z powiatu bocheńskiego. Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP z powiatu bocheńskiego.
Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP z powiatu bocheńskiego. Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP z powiatu bocheńskiego.
Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP z powiatu bocheńskiego. Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP z powiatu bocheńskiego.
Strażacki apel, podczas któego przekazano sprzęt 12 jednostkom OSP.
Oto szczegółowy wykaz przekazywanego sprzętu i umundurowania:

Lp.

Jednostka OSP - gmina Otrzymywany sprzęt

Wysokość dotacji

1. Stanisławice - gmina Bochnia Zestaw PSP R1 - 1 szt. 6.000,00 zł
2. Baczków - gmina Bochnia Zestaw PSP R1 - 1 szt.
Ponton - 1 szt.
6.000,00 zł
3. Królówka - gmina Nowy Wiśnicz Pompa szlamowa WT30X - 1 szt. 6.100,00 zł
4. Mały Wiśnicz - gmina Nowy Wiśnicz Pasy bojowe z toporkiem - szt. 6
Ubrania specjalne. WUS 5 - 5 szt.
Hełmy - 2 szt.
6.100,00 zł
5. Rozdziele - gmina Żegocina Pompa szlamowa WT30X - 1 szt.
Wąż W52 - 1 szt.
Pas bojowy z toporkiem - 1 szt.
6.400,00 zł
6. Krzeczów - gmina Rzezawa Ubrania specjalne - 2 szt
Buty specjalne - 2 szt.
Pilarka spalinowa Sthil MS290 - 1 szt.
5.890,00 zł
7. Lipnica Górna - gmina Lipnica Mur. Buty specjalne - 6 szt.
Ubrania specjalne - 2 szt.
Rękawice specjalne - 4 szt.
5.890,00 zł
8. Kierlikówka - gmina Trzciana Ubrania specjalne - 3 szt.
Buty specjalne - 3 szt.
5.910,00 zł
9. Leszczyna - gmina Trzciana Selektywne alarmowanie - 1 szt. 5.000,00 zł
10. Mikluszowice - gmina Drwinia Hełmy strażackie - 6 szt.
Buty specjalne - 6 szt.
5.820,00 zł
11. Dziewin - gmina Drwinia Ubrania koszarowe - 10 szt.
Buty specjalne - 6 szt.
Wąż W 52 - 5 szt.
Rękawice specjalne - 6 szt.
5.805,00 zł
12. Zbydniów - gmina Łapanów Selektywne alarmowanie - 1 szt. 5.000,00 zł
RELACJA WIDEO >>>
Sprzęt przekazany 12 jednostkom OSP z powiatu bocheńskiego.
wstecz