POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU POWIATOWEGO
ZOSP RP W BOCHNI - 5.03.2010
Posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni - 5.03.2010 Posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni - 5.03.2010

    5 marca 2010 roku po raz drugi w tym roku, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu druha Ludwika Wegrzyna, obradowało Prezydium Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni. Podjeło kilka uchwał i decyzji związanych z pracą w roku bieżącym.

   Oto najważniejsze postanowienia:
   a) Powiatowe eliminacje OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" zostaną przeprowadzone w Nowym Wiśniczu 29 marca
       2010 roku o godzinie 11.00 == >>
zobacz szczegóły.
   b) V. Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze odbędą się 13 czerwca 2010 roku na stadionie sportowym w Łapanowie
       ==>>
zobacz szczegóły.
   c) Najbliższe posiedzenie pełnego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP  w Bochni
       odbędzie się 14 kwietnia 2010 roku w świetlicy Remizy OSP w Łapanowie i poświęcone będzie głównie podsumowaniu
       kampanii sprawozdawczej.
   d) Prezydium dokonało podziału dofinansowania z funduszu MSWiA na zakup umundurowania i sprzętu w ramach
       otrzymanych limitów ==>>
zobacz szczegóły.
   e) Prezydium pozytywnie zaopiniowała wnioski o dofinansowania remontów remiz, przyznanie zapomogi dla wdowy po
        zmarłym druhu z OSP w Bytomsku oraz przyznanie strażackich odznaczeń dla kednostek OSP obchodzących w tym roku
        dostojne jubileusze.

    Prezydium debatowało także nad sprawą badań lekarskich druhów z jednostek OSP i zakupem nowych samochodów. Przypomina także sekretarzom zarządów oddziałów gminnych o obowiązku przesłania wymaganych protokołów po zakończeniu kampani sprawozdawczej w terminie do końca marca 2010 roku oraz uzupełnienia danych w systemie internetowym "System Strażak" == >>>
tutaj.

wstecz