PODZIĘKOWANIA RADY I STAROSTY DLA STRAŻAKÓW I POLICJI
 XLV Sesja Rady Powiatu.

 Starosta Jacek Pająk podczas składania informacji o akcji przeciwpowodziowej.

     Podczas XLV wyjazdowej Sesji Rady Powiatu Bocheńskiego w dniu 17 czerwca 2010 roku, odbytej  w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zajęto się m. in. podsumowaniem akcji powodziowej na terenie powiatu bocheńskiego. Informację o przebiegu powodzi i akcji ratowniczej przedstawił radnym powiatowym Starosta Bocheński Jacek Pająk. Podkreślił fakt szybkiego i skutecznego działania podczas pełnionej służby, duże zaangażowanie samego społeczeństwa oraz wielkie poświęcenie podczas walki z żywiołem. 
    Po zakończeniu podsumowania Starosta wręczył okolicznościowe podziękowania szefom trzech instytucji: Komendantowi Powiatowemu PSP w Bochni Krzysztofowi Kokoszce, Prezesowi ZOP ZOSP RP w Bochni druhowi Ludwikowi Węgrzynowi (odbierając dyplom powiedział, że to nie dla niego, tylko wszystkich strażaków - ochotników, biorących udział w akcjach) oraz Komendantowi Powiatowemu Policji w Bochni insp. Markowi Rudnikowi.
    W dyplomie z podziękowaniami Starosta Jacek Pająk napisał:
"Mając w pamięci te trudne chwile, z jakimi musiał zmierzyć się Powiat Bocheński podczas ostatniej powodzi, pragnę złożyć wyrazy uznania i podziękowania za pracę i zaangażowanie podległych Panu służb. Profesjonalnie prowadzone działania były gwarancją powodzenia tej niełatwej akcji. Dzięki tej pracy udało się uratować nie tylko wiele domostw, ale przede wszystkim życie ludzkie. Mając na uwadze fakt, iż niejednokrotnie akcja ratownicza była zagrożeniem również dla Waszego bezpieczeństwa, jestem przekonany ta praca znalazła już uznanie wśród mieszkańców Powiatu. Za okazaną pomoc i solidarność jeszcze raz bardzo dziękuję. Pozostaję z wyrazami szacunku dla Pana godnej naśladowania postawy".

Goście zaproszeni przez radnych. Podziękowania odbiera Komendant Powiatowy PSP Krzysztof Kokoszka.
Podziękowania odbiera Komendant Powiatowy PSP Krzysztof Kokoszka. Podziękowania dla strażakó - ochotników odbiera Prezes ZOP druh Ludwik Węgrzyn.
Podzięowania dla bocheńskiej Policji. Fragment dyplomu z podziękowaniami.
PODSUMOWANIE AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ W POWIECIE BOCHEŃSKIM >>>
wstecz