pl-de00.jpg (18098 bytes)

POLSKO - NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY

    W związku z trudną sytuacją w naszym kraju Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wystąpiła z propozycją sfinansowania wyjazdów polskiej młodzieży
z terenów dotkniętych powodzią do Niemiec. Pismo PNWM w tej sprawie zamieściliśmy na stronie internetowej www.zosprp.pl.  Oferta jest skierowana do podmiotów, gdzie ze względu na powódź czasowo zamknięto szkoły i ośrodki dla młodzieży.
    Informujemy, że otrzymanie wsparcia i wyjazd są możliwe również bez udziału partnera niemieckiego. PNWM pośredniczy w znalezieniu odpowiednich ofert.
    W Polsce zbieranie zgłoszeń koordynuje Biuro PNWM w Warszawie, ul. Alzacka 18, te!. 22 518 89 10, faks: 22 617 04 48, biuro@pnwm.org.
    Z propozycji PNWM można skorzystać do końca wakacji (31.08.2010 r.).
    Poniżej szczegóły oferty.

     Warunki korzystania z dofinansowania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży do wyjazdów dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych powodzią.

     Oferta PNWM jest ważna do końca wakacji w Polsce (31.08.2010). Oferta skierowana jest do podmiotów z regionów, gdzie ze względu na powódź czasowo zamknięto szkory oraz ośrodki dla młodzieży i dzieci.
Jeżeli maja Państwo grupy partnerskie:
     Wypełnijcie dotychczasowy wniosek z dopiskiem POWÓDŹ na pierwszej stronie i prześlijcie wniosek bezpośrednio do PNWM w Poczdamie [nie do jednostki centralnej)
    
    Jeżeli me posiadają Państwo grupy partnerskiej:
Poczdamskie biuro PNWM zbiera oferty po stronie niemieckiej, a biuro warszawskie po stronie | polskiej. Będziemy pośredniczyć w znalezieniu pasujących oferty i zapytań i bezposrednio u Państwa meldować.
    JeżeJi znacie Państwo polskie grupy z terenów dotkniętych powodzią, które potrzebowałyby wsparcia, prosimy o przekazanie nam tej informacji.
     W przypadku pośredniczenia pomiędzy grupami, prosimy zadbać o to, żeby na spotkaniu obecny był polski opiekun. Prosimy także o wspólne ustalenie programu z partnerem niemieckim.

Wsparcie PNWM
.... wynosi dla niemieckiego gospodarza:
18 EUR/dzień na polskiego gościa a także 50 EUR/dzień na pośrednika językowego. Jeżeli nie posiadacie Państwo własnego pośrednika językowego, prosimy nas o tym poinformować. Często zdarza się, ze polskiej grupie towarzyszy nauczyciel języka niemieckiego, który może pełnić role pośrednika językowego. W pojedynczych przypadkach pośrednik językowy może zostać rozliczony przez poiskiego gościa, a nie gospodarza w Niemczech.
    Przy tych projektach nie możecie Państwo od polskiej grupy pobierać żadnych dodatkowych opłat na koszty programu na miejscu.
,... wynosi dla poiskiego partnera:
    Na każdego uczestnika stawki zryczałtowane według tabeii kosztów podróży PNWM.

Wniosek
    Odpowiedni wniosek znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod "download''
http://www.dpjw.org/c19.download.html   
    Prosimy o wypełnienie wniosku, na ile jest to możliwe i przesłanie bezpośrednio do poczdamskiego biura PNWM. Postaramy się uzupełnić brakujące dane lub ewentualnie dopytać o niejasności.

   Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy kierować ja na adres mailowv powodz@pnwm.org .

wstecz