Kurs obsługi pilarek spalinowych - Zakliczyn 19.12.2010.

   Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie mając na uwadze tegoroczne nagłe załamania pogody - śnieżyce .powodzie itp uprzejmie informuje Szanownych Druhów, że od dnia 17.12.2010 - organizowany jest kurs obsługi pilarek spalinowych. (zajęcia tylko w soboty i niedziele zgodnie z ustaleniami z grupą ).
     Wychodząc naprzeciw oraz ceniąc czas Strażaków Ochotników kurs odbędzie się w trzech miejscach:
Dla powiatów Kraków Z, Kraków G, Chrzanów, Wadowice, Wieliczka , Miechów, Myślenice, Proszowice, Olkusz, Oświęcim, Sucha Beskidzka, część teoretyczna odbędzie się dnia 17.12.2010 r. ogodz. 17.00 w Budynku JRG 5 w Krakowie ul. Wyki 3.
    Dla powiatów Nowy Sącz, Limanowa, Gorlice, Nowy Targ, Tatrzański- część teoretyczna odbędzie się dnia 18.12.2010 r. ogodz. 10.00 w Budynku OSP Łabowa, Gmina Łabowa, pow. Nowy Sącz.
   
Dla powiatów Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Bochnia, Brzesko część teoretyczna odbędzie się dnia 19.12.2010 r. ogodz. 10.00 w OSP Zakliczyn, Gmina Zakliczyn pow. Tarnów.
    Po zajęciach teoretycznych po wcześniejszym podziale na mniejsze grupy ustalone zostanie miejsce zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbędą się w Lasach Państwowych.
   
     Ukończenie kursu uprawnia do obsługi pilarki spalinowej w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej a także do zawodowej pracy pilarką spalinową w Lasach Państwowych, firmach agrotechnicznych związanych z utrzymaniem zieleni oraz prywatnych gospodarstwach.
     Kandydata na kurs obowiązuje: wiek - od 18 do 55 lat, posiadanie przy sobie ksera aktualnych badań lekarskich (uprawniających do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych) i ubezpieczenia. Preferencyjny koszt organizacji kursu to 400 zł (dofinansowanie ZW ZOSP RP wynosi 200 zł, odpłatność OSP lub UG od 1 osoby wynosi 200,- zł).
     W przypadku zainteresowania kursem, proszę wytypować kandydatów z OSP i zgłoszenie przesłać pocztą elektroniczna na adres krakow@zosprp.pl   lub fakscm na numer: 012-653-08-06 - wypełnioną, opieczętowaną i podpisaną "Kartę uczestnika szkolenia".
     Ostateczny termin przysłania Kart, ustalono na 15 grudzień 2010 - godz. 8.00 Proszę o podanie również danych do faktury.
    Lista uczestników kursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.zosprp.malopolska.pl  w dniu 16.12.2010. OSP lub Urząd Gminy, dokonuje wpłaty na nasze konto po otrzymaniu faktury PEKAO SA, Nr
13 1240 4517 1111 0000 4665 9260 wpisując w tytule nr. faktury, nazwisko uczestnika i dopisek: "Kurs obsługi pilarek spalinowych". W czasie zajęć praktycznych obowiązuje: ubranie specjalne, buty specjalne oraz hełm bojowy.

DRUK ZGŁOSZENIA DO POBRANIA >>>
wstecz