PRZYDZIAŁ DOFIANANSOWANIA Z MSWIA
ZAPUPÓW SPRZĘTU I UMUNDUROWANIA W 2010

KOMUNIKAT NR 1 - 5 marca 2010

   Działając w oparciu o przyznane przez ZOW ZOSP RP w Krakowie (pismo z dnia 23 lutego 2010 roku) limity dofinansowania przez MSWiA zakupu umundurowania i sprzętu dla OSP z terenu powiatu bocheńskiego Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni uchwałą nr 3/2010 z dnia 5 marca 2010 roku dokonało następującego podziału asortymentu i dofinansowania:

Lp. Nazwa Przydział dla Powiatu Bocheńskiego Cena jednostkowa Dopłata do
1 szt.
Przydział ZOP ZOSP RP
w Bochni dla OSP

Zgłoszone zapotrzebowanie na szt.

1. Mundur strażacki 51 396 180 Niedary - 4, Pogwizdów - 3,  Muchówka - 4, Królówka - 6, Chronów - 4, Rozdziele - 4, Bytomsko - 2, Łąkta Górna - 4, Lipnica M. - 2 (1 damski), Gorzków - 3, Trzciana - 2, Kierlikówka - 1, Łąkta Dolna - 4, Lipnica D. - 2, Baczków - 1, Kamionna - 2, Łazy - 3

64

2. Mundur koszarowy 10 321 150 Sobolów - 2, Trzciana - 2, Rajbrot - 2, Łąkta Dolna - 2, Lipnica Dolna - 2

23

3. Umundurowanie MDP 0 235 110

-

0
4. Ubranie specjalne - ochronne 5 1765 800 Kierlikówka - 1, Żegocina -1, Lipnica Dolna - 2, Rzezawa - 1 26
5. Czapka rogatywka 20 75 35

Baczków - 1,
Na 19 brak zapotrzebowania

1
6. Hełm bojowy 13 642 250 Tarnawa - 7, Łapanów - 6 57
7. Hełm MDP 0 98 30

Brak limitu

0
8. Pas z toporkiem 0 61 30

Brak limitu

8
9. Koszula 18 43 20

Brak zapotrzebowania

0
10. Buty strażackie specjalne 17 364 180 Gorzków - 3, Trzciana - 4, Kobyle- 4, Rajbrot - 4, Żegocina - 2 23
11. Buty gumowe specjalne 2 364 180 Lipnica Dolna - 2 2
12. Kurtka strażacka 6 492 230 Lipnica Górna - 1,Lipnica M.-2, Rajbrot -2, Lipnica D. - 1 52
13. Kurtka MDP 0 230 100

-

0
14. Kominiarka 12 67 30 Trzciana - 2, Rajbrot - 5, Rzezawa - 5 22
15. Rękawice 13 160 70 Rajbrot - 2, Żegocina - 3, Lipnica D. - 4, Cerekiew - 4 31
16. Węże tłoczne W-52 20 181 85

Pogwizdów - 2, Nowy Wiśnicz - 3, Łąkta Górna - 2, Łąkta Dolna - 2, Bogucice - 2, Łapczyca - 2, Baczków - 2, Rzezawa - 3, Ostrów Kr. - 2

35
17. Węże tłoczne W-75 16 251 120

Pogwizdów - 2, Nowy Wiśnicz - 2, Łąkta Górna - 2, Łąkta Dolna - 2, Bogucice - 2, Łapczyca - 1, Baczków - 2, Rzezawa - 1, Ostrów Kr. - 2

27
18. Rozdzielacz kulowy 1 920 400 Niedary - 1 4
19. Zbiornik wodny 0 856 400

Brak limitu

0
20. Prądownica Turbo 0 910 400

Brak limitu

2
21. Radiotelefon 3 1658 800 Leszczyna - 1, Tarnawa - 1, Łapanów - 1 11
22. Pilarka do drewna 1 2194 1100 Kobyle - 1 1
23. Agregat prądotwórczy 1 2782 1000 Tarnawa - 1 2

Uwaga: W związku z małymi w stosunku do złożonego zapotrzebowania limitami Prezydium Zarządu OP ZOSP RP w Bochni na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Bochni Krzysztofa Kokoszki zdecydowało w pierwszej kolejności przydzielić dotację dla OSP z KSRG oraz tych, w których kontrole PSP wykazały braki w wyposażeniu i umundurowaniu.

wstecz