WYDARZENIA 2007 - ĆWICZENIA "KRAK-GAZ 2007"

Ćwiczenia "Krak-Gaz 2007". Ćwiczenia "Krak-Gaz 2007".

      To były jak dotąd największe ćwiczenia tego typu na bocheńszczyźnie. W ćwiczeniach p.k. "KRAK-GAZ 2007" wzięło w nich udział 250 strażaków z całej Małopolski, zaangażowana była policja, pogotowie ratunkowie, straż miejska, miejski zespół reagowania, powiatowy zespół reagowania kryzysowego, przedstawiciele zakładów pracy z ulic: Partyzantów, Łany. Manewry miały iście katastroficzny scenariusz. Oczywiście najgorszemu udało się zapobiec...
     Wszystko zaczęło się o godz. 9.00 rano. Na skutek zwarcia w instalacji elektrycznej doszło do zapalenia się zgromadzonego drewna w pobliżu linii produkcyjnej w firmie TEXPOL w Bochni na ul. Łany. Wysłane na miejsce dwa ciężkie samochody gaśnicze, wkrótce musiały otrzymać wsparcie dodatkowych jednostek PSP i OSP. Pożar jednak się rozwijał i promieniowaniem cieplnym zostały zagrożone cysterny ze skroplonym gazem propan-butan znajdujące się na pobliskiej bocznicy kolejowej zakładu KRAK-GAZ zaliczonego do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska.
    Sytuacja stała się bardzo poważna. W przypadku wybuchu cysterny kolejowej z gazem propan-butan, promień zniszczeń i ofiar śmiertelnych wynosi ok. 500 metrów (w miejscu ćwiczeń takich cystern na co dzień znajduje się kilkadziesiąt). Dyżurny Operacyjny Powiatu zgłosił więc potrzebę ściągnięcia dodatkowych środków Dyżurnemu Operacyjnemu Województwa. Do Bochni zadysponowano kolejne jednostki z całej Małopolski, w tym kompanię SMOK -2.
    Jednocześnie pracownicy zakładu KRAK-GAZ rozpoczęli realizację wewnętrznej procedury polegającej na przetoczeniu zagrożonych cystern na bocznicę kolejową PKP (oddaloną od miejsca pożaru o ok. 1 km) oraz zaprzestania produkcji (napełniania butli 11 kg - produkcja taśmowa). Autocysterny znajdujące się na placu zakładu awaryjnie zakończyły przetłaczanie gazu i opuściły teren zakładu. Niestety nie wszystkie zdążyły .... . Podczas przetaczania cystern kolejowych oraz ewakuacji butli doszło do zderzenia samochodu dostawczego z cysterną kolejową. W wyniku zderzenia uszkodzony został płaszcz cysterny. Doszło do wycieku gazu w postaci płynnej. Tymczasem następował dalszy rozwój pożaru w zakładzie TEXPOL. Oprócz zakładu KRAK-GAZ zagrożone zostały pobliskie zakłady DROMOST i COLD oraz hurtownie i magazyny.
    Równolegle z działaniami ratowniczymi, przeprowadzana została ewakuacja pracowników oraz mieszkańców. Ulice Partyzantów oraz Łany zostały zamknięte dla ruchu (z wyjątkiem działań służb ratowniczych).
    Wkrótce na miejsce przybyła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "TARNÓW", o którą wnioskował sztab powołany przez Komendanta Powiatowego PSP w Bochni. Grupa uszczelniła zbiornik cysterny zapobiegając największemu niebezpieczeństwu.
    Po zakończeniu ćwiczeń taktyczno-bojowych rozpoczęły się pokazy, niektórzy uczestnicy uważali je za bardziej interesujące niż same ćwiczenia. Na zabezpieczonym terenie wysadzono butle z gazem płynnym propan-butan o różnej wielkości: 0,5 kg, 5 kg. Wypuszczono również gaz z autocysterny a powstałą chmurę gazu ograniczono kurtynami wodnymi. Podczas wypuszczania gazu regulowano intensywność podawania wody do kurtyn, w celu pokazania jak rozprzestrzenia się chmura gazu. Na zakończenie nalano gaz do wiaderka i zaprezentowano jego właściwości fizyko-chemiczne. Po zakończeniu pokazów wszyscy funkcjonariusze udali się na strażacki poczęstunek.

Ćwiczenia "Krak-Gaz 2007". Ćwiczenia "Krak-Gaz 2007".
Ćwiczenia "Krak-Gaz 2007". Ćwiczenia "Krak-Gaz 2007".
Ćwiczenia "Krak-Gaz 2007". Ćwiczenia "Krak-Gaz 2007".
Ćwiczenia "Krak-Gaz 2007". Ćwiczenia "Krak-Gaz 2007".
Ćwiczenia "Krak-Gaz 2007". Ćwiczenia "Krak-Gaz 2007".
Ćwiczenia "Krak-Gaz 2007". Ćwiczenia "Krak-Gaz 2007".

Tekst i foto: www.bochnianin.pl

[wstecz]