Szkolenia strażaków.

ZASADY UDZIAŁU CZŁONKÓW OSP W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH

   Druhowie OSP biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych muszą spełniać wymagania wynikające z art. 19 ust. 1b ustawy z dnia ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Zapisy cytowanej powyżej ustawy jednoznacznie mówią, że bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze.
   Ponadto druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych są zobowiązani do uczestniczenia w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia winny być potwierdzone stosownymi zaświadczeniami.

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP jest spełnienie poniższych wymagań:
. ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
. wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Szkolenie dowódców OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie dowódców OSP jest spełnienie poniższych wymagań:
. zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP cz. II lub spełnienie równorzędnych wymagań,
. zaświadczenie ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP,
. świadectwo ukończenia co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej,
. co najmniej 3-letni staż strażaka ratownika OSP,
. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP jest spełnienie poniższych wymagań:
. ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
. wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne,
. zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP cz. II lub spełnienie równorzędnych wymagań,
. prawo jazdy wymaganej kategorii.

Szkolenie naczelników OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie naczelników OSP jest spełnienie poniższych wymagań:
. zaświadczenie ukończenia szkolenia dowódców OSP,
. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
. wykształcenie co najmniej średnie.


Szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP jest spełnienie poniższych wymagań:
. skierowanie na szkolenie przez właściwy organ gminy,
. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
. wiek od 25 do 55 lat,
. wykształcenie minimum średnie (w uzasadnionych warunkach zasadnicze),
. obowiązkowa przynależność do ochotniczej straży pożarnej z członkostwem czynnym,
. aktualne badanie lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych,
. zaświadczenie ukończenia szkolenia dowódców OSP.


Szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego

Warunkiem przyjęcia na szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego jest spełnienie poniższych wymagań:
. ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
. zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP cz. II lub spełnienie równorzędnych wymagań,
. wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.


Szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach

Warunkiem przyjęcia na szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach jest spełnienie poniższych wymagań:
. ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
. wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne,
. zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP cz. II lub spełnienie równorzędnych wymagań.

ZOBACZ TAKŻE : UWAGI DO PROPOZYCJI ZMIAN W SYSTEMIE SZKOLEŃ STRAŻAKÓW OSP >>>

wstecz