REGULAMINY I PISMA URZEDOWE W ZOSP RP

    Wszystkich członków ochotniczych straży pożarnych i organizatorów strażackich uroczystości obowiązuję regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie lub uprawnione, inne jednostki organizacyjne. Publikujemy także pisma urzędowe obowiązujące w OSP.
    Przedstawiamy te regulaminy oraz dajemy linki do ściągnięcia ich na własny komputer.
L.P. Nazwa

www

download

1. CEREMONIAŁ OSP Link Ściągnij na dysk.
2. REGULAMIN SZTANDARÓW Link Ściągnij na dysk.
3. REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWO- POŻARNICZYCH OSP /NOWY - Z 2011 ROKU/ >>>

Link

Ściągnij na dysk.

4. REGULAMIN ODZNACZEŃ, ODZNAK I WYRÓŻNIEŃ Link

Ściągnij na dysk.

5. NOWE PRZEPISY DLA KIEROWCÓW W OSP Link Ściągnij na dysk.
6. OPIS I WYMAGANIA DLA KAMIZELEK SŁUŻĄCYCH DO OZNAKOWYWANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO KIEROWANIA DZIAŁANIEM RATOWNICZYM NA RÓŻNYCH POZIOMACH KIEROWANIA, CZŁONKÓW SZTABU ORAZ OSÓB ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ I PRZEBIEGIEM ĆWICZEŃ Link Ściągnij na dysk.
7. REGULAMIN UMUNDUROWANIA Link Ściągnij na dysk.

 wstecz