baner00.jpg (23599 bytes)

OPIS I WYMAGANIA DLA KAMIZELEK SŁUŻĄCYCH DO OZNAKOWYWANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO KIEROWANIA DZIAŁANIEM RATOWNICZYM NA RÓŻNYCH POZIOMACH KIEROWANIA, CZŁONKÓW SZTABU ORAZ OSÓB ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ
I PRZEBIEGIEM ĆWICZEŃ

Pismo z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Wg rozdzielnika
dotyczy: oznakowania funkcyjnych podczas działań ratowniczych oraz ćwiczeń.

   Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej pismem znak CKR-lll-0754 z dnia 22 listopada 2012 r. wprowadził do stosowania wymagania dotyczące oznakowania funkcyjnych podczas działań ratowniczych oraz ćwiczeń.

   W związku z powyższym proszę wprowadzić do stosowania od dnia 01 stycznia 2013 r. ww. wymagania dot. oznakowania funkcyjnych podczas działań ratowniczych i ćwiczeń oraz zapoznać z nimi podległych strażaków.

   Powyższe wymagania zostały przesłane drogą elektroniczną, na adresy poszczególnych Komend Powiatowych/Miejskich i komórek organizacyjnych KW PSP w Krakowie oraz Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP.

  Opis i wymagania dla kamizelek służących do oznakowywania osób uprawnionych do kierowania działaniem ratowniczym na różnych poziomach kierowania, członków sztabu oraz osób związanych z organizacją i przebiegiem ćwiczeń.
1. Oznakowanie kierujących działaniem ratowniczym.
Rysunek 1 Rysunek 2.
Kamizelka w kształcie bezrekawnika z tkaniny poliestrowej dwubarwna:
1. góra biała dół brązowy - dla kierującego działaniem ratowniczym na poziomie strategicznym.
2. góra biała dół zielony - dla kierującego działaniem ratowniczym na poziomie taktycznym.
3. góra biała dół niebieski - dla kierującego działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
    Na górnym lewym przodzie kamizelki naszyty pasek taśmy smoszczepnej z przeznaczeniem na znak identyfikacyjny z imieniem i nazwiskiem. W dolnej części kamizelki na całyrn obwodzie w odstępie 5 cm naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej w kolorze srebrnym Wszystkie obrzeża kamizelki wykończone lamówką w kolorze czarnym
    Z tyłu napis koloru czarnego naniesiony na materiale kamizelki. Czcionka Arial o wielości 30 mm i grubości 6 mm. Napis powinien być trwały i zachować swoje właściwości po 25 cyklach prania w temperaturze 40°C.

Rysunek 4

II. Oznakowanie osób funkcyjnych do stosowania w sztabie na poziomie taktycznym i strategicznym oraz używanych podczas ćwiczeń.

   Oznakowanie osób funkcyjnych do stosowania w sztabie na poziomie taktycznym i strategicznym oraz używanych podczas ćwiczeń.
Kamizelka w kształcie bezrekawnika z tkaniny poliestrowej w kolorze zależnym od przeznaczenia dla kamizelek;
1. stosowanych w sztabie na poziomie taktycznym i strategicznym kolor biały. (Szef Sztabu, Z-ca Szefa Sztabu, Psycholog, Szef Zespołu Analiz, Szef Zespołu Łączności, Szef zespołu Logistyki, Szef Zespołu Obozowiska. Szef PPSiS, Oficer prasowy. Koordynator medyczny),
2. stosowanych podczas ćwiczeń związanych z ich organizacją i przebiegiem: kolor czerwony - rozjemca, zielony - pozoracja, niebieski - organizator, żółty - obserwator.

  Na górnym lewym przodzie kamizelki naszyty pasek taśmy smoszczepnej z przeznaczeniem na znak identyfikacyjny z imieniem i nazwiskiem W dolnej części kamizelki na całym obwodzie w odstępie 5 cm naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej w kolofze zależnym od przeznaczenia:
1. niebieski dla kamizelek białych
2. srebrny dla kamizelek czerwonych, zielonych, niebieskich i żółtych.
    Wszystkie obrzeża kamizelki wykończone lamówką w kolorze czarnym. Z tyłu napis koloru czarnego naniesiony na materiale kamizelki. Napis powinien być trwały i zachować swoje właściwości po 25 cyklach prania w temperaturze  40°C. Czcionka
Arial o wielkości 30 mm i grubości 6 mm.

Rys. 6     Rysunek 7

Rysunek 8.

Rysunek 9.

1 - rzep o wymiarach 5 cm x 25 cm przyszyty od wewnętrznej strony klapy kamizelki
2 - trzy pasy taśmy samoszczcpnej o wymiarach 5 cm x18 cm przyszyte równolegle do taśm odblaskowych odpowiednio
> jeden pomiędzy taśmami odblaskowymi.
> drugi nad górna taśmą ostrzegawczą.
> trzeci 5 cm nad drugim.
   Dopuszcza się inny rodzaj zapiania uzgodnione między producentem a odbiorcą.

IV. Wymagania dla tkaniny.
1. Skład 100% poliester
2. Masa powierzchniowa 160 g/m2
3. Wytrzymałość na rozdzieranie
> osnowa minimum 25 N
> wątek minimum 25 N
4. Zmiana wymiarów po praniu w temperaturze 40°C
> osnowa nie więcej niz ? 2%
> wątek nie więcej ni? i 2%
5. Odporność na pranie w temperaturze 40°C
> zmiana barwy - 4
> zabrudzenie bieli - 4

 wstecz