ZARZĄD POWIATOWY ZOSP RP W BOCHNI

PRASÓWKA

Strażak o strażakach

Stanisław Bukowiec.

BOCHNIA. - "To ogromne wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale dla całego zespołu redakcyjnego, który pracował przy powstaniu strażackich monografii" - mówi Stanisław Bukowiec


   Stanisława Bukowca przedstawialiśmy niedawno jako strażaka - ochotnika, biorącego udział w naszym plebiscycie "Strażak Roku". Wśród zawartych w tekście informacji o różnorodnych formach aktywności mieszkającego w Bochni kandydata znalazła się i taka, że ten społecznik, samorządowiec, dwukrotnie wybierany na radnego Rady Miejskiej, a także Rady Powiatu Bocheńskiego, w latach 1998-2002 członek Zarządu Miasta Bochni, w okresie 2002-2005 - wiceburmistrz Bochni, obecnie zastępca wójta gminy Bochnia, w ciągu ostatnich czterech lat opracował i wydał 10 monografii ruchu strażackiego na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, wielickiego, łukowskiego, tarnowskiego, sądeckiego, dąbrowskiego, limanowskiego, krakowskiego oraz historię 50-letniej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Siedem książek zostało wyróżnionych głównymi nagrodami w ogólnopolskim "Konkursie na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa". Ostatnio zaś Stanisław Bukowiec został jednym z laureatów prestiżowej Nagrody im. Władysława Orkana. Kapituła doceniła właśnie przygotowanie i wydanie serii pięknych książek poświęconych Ochotniczym Strażom Pożarnym. Warto podkreślić, iż serię tę rozpoczęła przed pięciu laty monografia poświęcona strażom powiatu bocheńskiego, a jedną z kolejnych poświęcono OSP powiatu brzeskiego.
   Nagrody przyznano po raz 9. Ustanowił je działający w Warszawie Instytut im. Orkana, a jednym z jej inicjatorów był ówczesny wicepremier, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego - Jarosław Kalinowski. Do dziś jest zresztą członkiem jej kapituły - obok kilkunastu innych osobistości życia politycznego i kulturalnego z całej Polski. Jeden z ważnych celów Instytutu - obok popularyzacji twórczości wybitnego, a dziś nieco zapomnianego pisarza z niedalekiej Poręby - jest promowanie i nagradzanie twórców kultury, inspirujących się tradycjami wsi, jak również działaczy te tradycje dokumentujących i popularyzujących. Do tych ostatnich zaliczono właśnie Stanisława Bukowca, bo przecież opisywane przez niego straże mają nieocenione zasługi także w dziedzinie kultury na wsi, a i dziś odgrywają w nich ogromną rolę. - "To ogromne wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale dla całego zespołu redakcyjnego, który pracował przy powstaniu strażackich monografii" - mówi Stanisław Bukowiec.

- "W tym gronie są m.in. Karol Klima, Jan Paruch, Jan Truś, Kazimierz Bukowiec, Paweł Bielak, Iwona Świętek, Piotr Bunar. Nie byłoby tak bogatego zbioru publikacji, gdyby nie zaangażowanie tych osób" - dodaje laureat. Dołączył on do grona kilku już wyróżnionych Nagrodą im. Orkana w latach ubiegłych mieszkańców Bocheńszczyzny: Jana Flaszy, Stanisława Kobieli, Marii Koczary z Łąkty, Łucji Piątkowskiej i Michaliny Pięchowej.

                                                                                                                                                                                      Przemysław Konieczny

"Dziennik Polski" - 30.VI.2011

PS. Stanisław Bukowiec jest także od wielu lat Prezesem Zarządu OSP Chodenice, członkiem władz gminnych oraz powiatowych ZOSPRP.
[wstecz]