ZARZĄD POWIATOWY ZOSP RP W BOCHNI

PRASÓWKA

Artykuł z 2009-06-24.

Pasowani na członków MDP
ŁĄKTA GÓRNA. Na terenie Gminy Żegocina utworzone zostały na przełomie 2008 i 2009 roku cztery Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
     Aż 54 młodych strażaków z OSP w: Bytomsku, Łakcie Górnej, Rozdzielu i Żegocinie złożyło w sobotę uroczyste ślubowanie i zostało przez Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żegocinie, Leopolda Grabowskiego, pasowanych na członków Młodzieżowych Dinżyn Pożarniczych. Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Szkól w Łakcie Górnej.
    Na terenie Gminy Żegocina utworzone zostały na przełomie 2008 i 2009 roku cztery Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Jeśli z każdej z tych drużyn po 2 -4 osoby zostaną potem członkatni doroslych OSP, to będzie można mówić o sukcesie planu tworzenia tych drużyn przy każdej jednostce OSP - uważa Tadeusz, Olszewski - sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. To właśnie on, przebywając na zebraniach sprawozdawczych poszczególnych jednostek OSP, przekonywał druhów do tworzenia drużyn młodzieżowych. Sam prowadzi takie drużyny nieprzerwanie od 1986 roku, najpierw w OSP Kierlikówka, potem OSP Trzciana i teraz OSP w Żegocinie. Dla realizacji swoich planów Tadeusz Olszewski znalazł wsparcie nie tylko w poszczególnych jednostkach, ale także w Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie. Jego działania wspierał także wójt gminy Żegocina, Jerzy Błoniarz, który także jest strażakiem.

    Wspólnymi siłami i środkami finansowymi udało się powołać najpierw MDP OSP Żegocina (w październiku 2008 r.), której opiekunem został Kazimierz Waligóra, a instruktorem    Tadeusz Olszewski; potem .MDP OSP w Rozdzielu (grudzień 2008 r.), Czesławem Szewczykiem w roli opiekuna i nauczycielem - Andrzejem Pławeckim - instruktorem, MDP OSP Bytomsko (styczeń 2009 r.) z opiekunem Janem Kępą i instruktorką - nauczycielką - Katarzyną Kaszuba oraz MDP OSP w Łakcie Górnej (luty 2009 r.) z opiekunem i jednocześnie instruktorem Tadeuszem Starym.Dzięki staraniom wójta Jerzego Błoniarza, każda z tych drużyn została wyposażona w regulaminowe umundurowanie, w którym wystąpiła podczas uroczystości ślubowania i pasowania.

"Dziennik Polski" - 24.VI.2009. PB

[wstecz]