PRASÓWKA

Fot. A. Polanowska
W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu członków OSP.
Fot. Agnieszka POLANOWSKA

Zjazd strażaków z całego powiatu

   W bocheńskim Starostwie odbył się Zjazd Powiatowy Związku OSP RP. Podczas spotkania wybrano nowe władze, wręczone też nagrody zasłużonym druhom.
   Prezesem Zarządu Związku OSP po raz kolejny został starosta Ludwik Węgrzyn. W skład Zarządu weszli: Tadeusz Cichoń, Jan Gumuliński, Andrzej Kular, Jan Włodarczyk, Jan Kulig, Stanisław Gaworczyk, Krzysztof Kołodziej, Franciszek Zatorski, Leopold Grabowski, Jan Piwowarczyk, Mieczysław Nowak, Władysław Baniak, Władysław Kowalski i Tadeusz Olszeski. Brązową odznakę "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" otrzymali: Tadeusz Cichoń oraz Jan Kulig. Złoty Znak Związku OSP nadany przez Komendanta Głównego otrzymali z kolei: Władysław Lalik oraz Jan Majka. Za długoletnią działalność w Związku OSP dyplomy od Zarządu Powiatowego otrzymali: Tadeusz Olszewski oraz Andrzej Michałek.
    W powiecie bocheńskim Ochotnicze Straże Pożarne mają długoletnią tradycję, wiele z nich posiada ponad stuletni rodowód. Obecnie liczba członków OSP wynosi 1958 osób. Działa tu 71 jednostek OSP, Zarząd Miejski i osiem Zarządów Gminnych Związku OSP RP. Dziewięć jednostek z powiatu bocheńskiego jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Lipnica Murowana, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Tarnawa, Wola Drwińska, Żegocina, Królówka i Trzciana). Przy OSP działa też osiem orkiestr dętych (Lipnica Murowana, Rajbrot, Tarnawa, Królówka, Leszczyna, Okulice, Grobla, Mikluszowice). (apol)

Gazeta Krakowska. 22.10.2001

[wstecz]