OGŁOSZENIA 2016

Ranault OSP łapanó na sprzedaż.

Wójt Gminy Łapanów ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki RENAULT GR 231

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Łapanów
32-740 Łapanów 34
tel: 14 6134057
fax: 14 6853900
e-mail: im@lapanow.pl

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016 r. o godz. 12.30 w Urzędzie Gminy w Łapanowie, 32-740 Łapanów 34, pok. nr 4.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:

   Samochód można oglądać w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu od dnia ogłoszenia do 7 czerwca 2016 r. Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu do oględzin
oraz udzielania informacji z zakresu sprawności technicznej jest Pan Wiesław Węglarz - tel. kom. 693064555.

WIĘCEJ INFORMACJI >>> DO POBRANIA

wstecz