MDP

I. POWIATOWY TURNIEJ REKREACYJNY MDP - TRZCIANA 2007

     Do Turnieju zgłosiły się MDP z następujących jednostek: 1) MDP dziewcząt: OSP Bogucice, OSP Łąkta Górna, OSP Sobolów, OSP Trzciana; 2) MDP chłopców: OSP Kolanów, OSP Królówka, OSP Sobolów, OSP Trzciana 1, OSP Trzciana 2.

                                                                                                            Zobacz obszerną fotorelację >>>

      Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni serdecznie zaprasza wszystkie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu powiatu bocheńskiego do udziału w I. Powiatowym Turnieju Rekreacyjnym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Powiatu Bocheńskiego. Impreza odbędzie się w dniu 8 grudnia 2007 roku w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Trzcianie. Szczegóły w poniższym Regulaminie Turnieju.
    Prosimy o przesłanie zgłoszenia drużyny (załącznik >>>) do organizatorów zawodów w nieprzekraczalnym terminie - do 3 grudnia 2007 roku. Wszelkich informacji udziela druh Tadeusz Olszewski - sekretarz ZOP ZOSP RP w Bochni - pod numerem telefonu 014 6132555.

REGULAMIN

Cele:    
1. Integracja członków MDP OSP powiatu bocheńskiego.
2. Rozwijanie działalności rekreacyjno - sportowej wśród członków MDP.
3. Aktywizacja działalności MDP.
4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży.

Organizatorzy: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni
Współorganizatorzy:    
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie,
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie,
Świetlica Gminna w Trzcianie,
Publiczne Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Trzcianie.
Patronat: Wójt Gminy w Trzcianie

Termin:
8 grudnia (sobota) 2007 r. Miejsce zawodów: Sala Gimnastyczna PG w Trzcianie.
Czas trwania zawodów: rozpoczęcie - godz. 9.00, zakończenie - zależne od ilości zgłoszonych drużyn.

Uwagi organizacyjne:

1)    W turnieju mogą uczestniczyć członkowie dziewczęcych, chłopięcych lub mieszanych młodzieżowych drużyn pożarniczych jednostek OSP z terenu powiatu bocheńskiego w wieku 12 - 16 lat.
2)    Podczas zawodów rozegrane zostaną trzy turnieje:
-    turniej piłki siatkowej - dla drużyn dziewczęcych,
-    turniej piłki nożnej - dla drużyn chłopięcych,
-    sprawnościowy tor przeszkód (sztafeta strażacka) dla wszystkich drużyn.
3)    Dla zwycięzców każdej konkurencji organizatorzy zapewniają puchary oraz nagrody rzeczowe, dla wszystkich pamiątkowe dyplomy.
4)    Organizatorzy zapewniają dla drużyn i ich opiekunów gorący posiłek.
5)    Szczegóły każdej konkurencji określa załącznik (poniżej).
6)    Zawodników obowiązują stroje sportowe (w tym odpowiednie obuwie - halówki).
7)    Dowóz drużyn i ubezpieczenie zawodników - we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają pierwszą pomoc medyczną.
8)    Interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów.

Przewidywany porządek turnieju:

Godz. 9.00 - Rozpoczęcie turnieju, losowanie kolejności meczów i startów.
Ok. 9.15 - Początek turnieju piłki siatkowej.
Ok. 11.00 - Początek turnieju piłki nożnej.
Ok. 13. 00 - Początek sprawnościowego toru przeszkód.
Ok. 14.00 - Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie turnieju.

Uwaga: godziny rozpoczęcia konkurencji mogą ulec zmianie (mogą rozpocząć się wcześniej, lub nieco później).


REGULAMIN POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI TURNIEJU:

Halowy turniej piłki siatkowej.
1.    W zawodach mogą startować drużyny dziewczęce w składzie 4 - 6 - osobowym.
2.    System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
3.    Mecz do dwóch wygranych setów, liczonych do 15.
4.    Szczegóły ogłosi sędzia zawodów.

Halowy turniej piłki nożnej:
1.    W zawodach mogą startować druzyny chłopięce w składzie 5 - osobowym (4 zawodników w polu + bramkarz). Kadra - nie więcej jak 10 zawodników.
2.    Zmiany hokejowe.
3.    Czas meczu - zależy od ilości zgłoszonych drużyn (ale nie dłuższy niż 2 x 7,5 minuty).
4.    O kolejności decyduje ilość zdobytych punktów, w dalszej kolejności stosunek bramek, wynik bezpośredniego meczu. Ostateczna interpretacja należy do sędziego turnieju.
5.    Szczegóły ogłosi sędzia zawodów.

Sprawnościowy tor przeszkód:
1.    W tych zawodach bierze udział drużyna składająca się z 6 zawodników. Takie same przeszkody będą dla drużyn dziewczęcych, chłopięcych i mieszanych.
2.    Za błąd na przeszkodzie lub jej niepokonanie będą doliczane punkty karne (1 punkt karny = 2 sekundy gorszy czas).
3.    Tor zlokalizowany zostanie wzdłuż ścian sali gimnastycznej.

Zadania poszczególnych członków sztafety:
Zawodnik 1: Rozpoczyna bieg na sygnał startu, wykonuje slalom pomiędzy tyczkami, przekazuje pałeczkę sztafetową (prądownicę) zawodnikowi nr 2.
Zawodnik 2: Odbiera pałeczkę, wykonuje trzy węzły (wantowy, podwójną ósemkę, węzeł tkacki), przekazuje pałeczkę.
Zawodnik 3: Odbiera pałeczkę, pokonuje trzy przeszkody ( przejście pod płotkiem, pokonanie równoważni (ławeczka gimnastyczna), przeskok nad płotkiem, przekazuje pałeczkę.
Zawodnik 4: Odbiera pałeczkę, przenosi piłki lekarskie, przekazuje pałeczkę.
Zawodnik 5. Odbiera pałeczkę, wrzuca małe piłki do plastikowego kosza postawionego na podłodze), przekazuje pałeczkę.
Zawodnik 6: Prawidłowo podpina wąż do rodzielacza, prądownicę do węża, przekracza linię mety.

Uwaga: Większość elementów jest identyczna jak na zawodach sportowo-pożarniczych. Przed rozpoczęciem konkurencji będzie pokaz prawidłowego pokonania toru.

Opracował: Tadeusz Olszewski

wstecz