Powiatowe Turnieje Rekreacyjne MDP.

TURNIEJE REKREACYJNE MDP POWIATU BOCHEŃSKIEGO

    Propozycja organizowania przez Zarząd Powiatowego ZOSP RP w Bochni imprezy rekreacyjnej dla cżłonków drużyn młodzieżówych wyszła od druha Tadeusza Olszewskiego - Sekretarza Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni. On też opracował założenia i pierwszy regulamin tej imprezy, której podstawowym celem jest integracja strażackiej młodzieży. On też, przy współpracy Wójta Gminy Trzciana zorganizował pierwszą edycję Turnieju.
   Turniej skąłda się z dwóch konkurencji: strażackiego toru przeszkód (jednakowego dla każdej drużyny) oraz gry zespołowej, wybieranej przez współorganizatorów imprezy z danej gminy.
   Turniej został bardzo dobrze przyjęta przez młodych strażaków i ich opiekunów i z każdym rokiem przybywało uczestników imprezy. Trzeba było wprowadzić eliminacje gminne i ograniczyć liczbę uczestnków na powiatowym turnieju do dwóch druzyn z każdej gminy.
   Dzięki wspieraniu imprezy przez zarządy oddziałów gminnych oraz burmistrzów i wójtów gmin oraz sponsorów zwyciężcy otrzymują atrakcyjne nagrody.
   Poniżej znajdują się linki do relacji z poszczególnych turniejów.

MIKLUSZOWICE -  2020
TRZCIANA - 2016 ŻEGOCINA - 2017 RZEZAWA - 2018 ŁAPANÓW - 2019
MIKLUSZOWICE -  2012 PROSZÓWKI - 2013 STARY WIŚNICZ - 2014 BOCHNIA - 2015
TRZCIANA - 2007 ŻEGOCINA - 2008 RZEZAWA - 2009 ŁAPANÓW - 2011

[wstecz]