Eliminacje gminne OTWP 2018.

ELIMINACJE OTWP "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" 2019

KOMUNIKATY W SPRAWIE POWIATOWEJ ELIMINACJI OTWP

   W ślad za naszym pismem w sprawie organizacji OTWP w Gminach, prosimy o przesłanie protokółu z posiedzenia jury - karty zwycięzców Turnieju oraz oświadczeniami RODO, jak również protokołu o ilości uczestników. Do kart należy dołączyć oświadczenia RODO od każdego zawodnika, które są do pobrania poniżej.
   Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć lub przesłać do dnia 22. 03 .2019 na adres: Tadeusz Cichoń, Starostwo Powiatowe w Bochniul. Kazimierza Wielkiego 31 lub złożyć na Dzienniku Podawczym Starostwa z dopiskiem OTWP.
  Turniej Powiatowy odbędzie się w dniu 4.04.2019 r. o godz. 10.00 w SP nr 5 im. Jana Matejki w Bochni, na który zapraszamy zwycięzców eliminacji miejskich, gminnych (po jednym w grupach: pierwszej i drugiej oraz 2 w grupie trzeciej) wraz z nauczycielem - opiekunem.

DO POBRANIA

  27 grudnia 2017 roku Zarząd Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni przesłał do Zarządów Oddziałów Miejskich i Gminnych ZOSP RP pismo w sprawie eliminacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej OTWP "Młodziez zapobiega pożarom".  Zwracamy uwagę na zmiany w Regulaminie tego konkursu.

                                                                                                                                                                     Bochnia 27.12.2018 r.

   Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. w Bochni wzorem lat ubiegłych proponuje po raz kolejny zorganizowanie na Waszym terenie w gminie mieście eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ”Młodzież Zapobiega Pożarom”. Zasady przeprowadzenia poszczególnych etapów Turnieju oraz niezbędne dokumenty będą dostępne na stronach Serwisu ZOPZOSP RP w Bochni. W naszym Serwisie ponadto znajdą się relacje z poprzednich eliminacji powiatowych wojewódzkich oraz zestaw materiałów szkoleniowych, niezbędnych do przygotowania się dzieci i młodzieży do Turnieju OTWP.
    Zgodnie z przyjętym harmonogramem eliminacje środowiskowe, miejskie, gminne winny zakończyć się do 4. marca. 2019 roku. W pierwszej dekadzie kwietnia 2019 r. po raz 19. zaplanowane są Eliminacje Powiatowe OTWP. Organizatorzy eliminacji tj. Zarządy Oddziałów Miejskich/ Gminnych Związku OSP RP dla zdobywców czołowych miejsc winni ufundować dyplomy, nagrody i zadbać o właściwą frekwencje, oprawę reklamową popularyzującą Turniej na Waszym terenie. 
   W poprzedniej edycji Turnieju Powiatowego OTWP wzięły udział drużyny wszystkich miast i gmin powiatu bocheńskiego, dlatego też zachęcamy do zorganizowania przy większym udziale młodzieży tego już bardzo popularnego konkursu na Waszym terenie.
  Z uwagi na prowadzoną punktacje pucharową, zespołową – szkolną na szczeblu powiatu prosimy o zwrócenie uwagi na wypełnienie druku dotyczącego frekwencji udziału dzieci i młodzieży w Turnieju.

Wiceprezes ZOPZOSP R P
Tadeusz Cichoń

ELIMINACJE GMINNE 2019

Poniżej linki do relacji z eliminacji gminnych OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" 2019. Kliknij w zdjęcie, aby obejrzeć relacje.

Miejskie eliminacje OTWP - Bochnia - 22.03.2019

Gminne eliminacje OTWP - Łapanów - Tarnawa - 23.03.2019

Miejskie eliminacje OTWP - Bochnia - 22.03.2019

Gminne eliminacje OTWP - Łapanów - Tarnawa - 23.03.2019

Gminne eliminacje OTWP - Lipnica Murowana - 28.02.2019

Gminne eliminacje OTWP - Rzezawa - 05.03.2019

Gminne eliminacje OTWP - Lipnica Murowana - 28.02.2019

Gminne eliminacje OTWP - Rzezawa - 05.03.2019

Gminne eliminacje OTWP - Żegocina - Rozdziele - 21.02.2019

gminnedrwinia28.02.2019.jpg (17217 bytes)

Gminne eliminacje OTWP - Żegocina - Rozdziele - 21.02.2019 Gminne eliminacje OTWP - Drwinia - 28.02.2019

RELACJA Z ELIMINACJI POWIATOWEJ - 04.04.2019 >>>

MATERIAŁY DO POBRANIA I WYKORZYSTANIA ORAZ PRZYDATNE LINKI

NASZE MATERIAŁY POMOCNICZE ELIMINACJE OTWP 2001 - 2018