ELIMINACJE OTWP - BOCHNIA 2017

RELACJA Z ELIMINACJI POWIATOWEJ.

RELACJA Z ELIMINACJI WOJEWÓDZKIEJ

RELACJA Z ELIMINACJI POWIATOWEJ >>>

RELACJA Z ELIMINACJI WOJEWÓDZKIEJ >>>

KOMUNIKATY

  • Eliminacje Powiatowe OTWP odbędą się 24 marca 2017 roku /piątek/ o godzinie godz 9.30 w PSP nr 5 im. Jana Matejki w Bochni. Przypominamy o terminach dostarczenia stosownej dokumentacji - protokołów. karty uczestników itp z Eliminacji Miejskich, Gminnych w terminie do 14. 03. br na adres: Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 z dopiskiem ZOPZOSP RP -Tadeusz Cichoń. Można wysłać pocztą albo zostawić na dzienniku podawczym w Starostwie.

  • Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP informuje że także w tej edycji turnieju postanowiono przyznać wyróżnienie - puchar dla szkoły, w której w szkolnych eliminacjach OTWP weźmie udział najwięcej procentowo uczniów. W związku z tym organizatorów eliminacji na szczeblu gminy , miasta prosimy obowiązkowo o dostarczenie informacji o eliminacjach szkolnych, wg wzoru >>> do pobrania <<<<

  • Limity reprezentacji poszczególnych gmin, miast na eliminacje powiatowe pozostają nie zmienione według następujących ilości:
    - w grupie I /PSP/ - po jednym reprezentancie z każdego miasta, gminy,
    - w grupie II /Gimnazja/ - po jednym reprezentancie z każdego miasta, gminy,
    - w grupie III /szkoły ponagimnazjalne/ - po dwóch reprezentantów z każdego miasta i gminy.

RELACJE Z ELIMINACJI GMINNYCH

Eliminacje w Gminie Rzezawa - 13.03.2017

Eliminacje w Gminie Rzezawa - 13.03.2017

Eliminacje w Gminie Trzciana - 09.03.2017

Eliminacje w Bochni - 10.03.2017

Eliminacje w Gminie Trzciana - 09.03.2017

Eliminacje w Bochni - 10.03.2017

Eliminacje w Gminie Lipnica Murowana - 07.03.2017

Eliminacje w Gminie Łapanów - 09.03.2017

Eliminacje w Gminie Lipnica Murowana - 07.03.2017

Eliminacje w Gminie Łapanów - 09.03.2017

Eliminacje w Gminie Nowy Wiśnicz - 02.03.2017

Eliminacje w Gminie Drwinia - 3.03.2017

Eliminacje w Gminie Nowy Wiśnicz - 02.03.2017

Eliminacje w Gminie Drwinia - 3.03.2017

Eliminacje w Gminie Żegocina - 02.03.2017

Eliminacje w Gminie Bochnia - 02.03.2017

Eliminacje w Gminie Żegocina - 02.03.2017

Eliminacje w Gminie Bochnia - 02.03.2017

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W OTWP 2017

10 stycznia 2017 roku Zarząd Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni przesłał do Zarządów Oddziałów Miejskich i Gminnych ZOSP RP pismo w sprawie eliminacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej OTWP "Młodziez zapobiega pożarom". Po otrzymaniu informacji o eliminacjach wojewódzkich (odbędą się w dniu 7 kwietnia 2017 roku w Kampusie Wielickim) Zarzad Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, zmuszony jest zmienić, przyśpieszyć terminy eliminacji gminnnych. Stosowne pisma zostały już przesłane do Zarządów Oddziałów Miejskich i Gminnych.

  
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. w Bochni wzorem lat ubiegłych proponuje po raz kolejny zorganizowanie na Waszym terenie w gminie mieście eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Zasady przeprowadzenia poszczególnych etapów Turnieju oraz niezbędne dokumenty będą dostępne na stronach Serwisu ZOPZOSP RP. w Bochni. W naszym serwisie ponadto znajdą się relacje z poprzednich eliminacji powiatowych wojewódzkich oraz zestaw materiałów dydaktyczno  szkoleniowych, niezbędnych do przygotowania się dzieci i młodzieży do Turnieju OTWP.
   Zgodnie z przyjętym harmonogramem
eliminacje środowiskowe, miejskie, gminne winny zakończyć się do 10. marca 2017 roku. W czwartej dekadzie marca br. po raz XVII. -  pod Patronatem Starosty Bocheńskiego - zaplanowane są Eliminacje Powiatowe OTWP.
   Organizatorzy - Zarządy Oddziałów Miejskich/ Gminnych Związku OSP RP. dla zdobywców czołowych miejsc winni ufundować dyplomy, nagrody i zadbać o właściwą frekwencję, oprawę reklamową popularyzującą Turniej na Waszym terenie. W poprzedniej edycji Turnieju Powiatowego OTWP wzięły udział drużyny wszystkich miast i gmin powiatu bocheńskiego, dlatego też zachęcamy do zorganizowania przy większym udziale młodzieży tego już bardzo popularnego konkursu na Waszym terenie. Z uwagi na prowadzoną punktacje pucharową, zespołową - szkolną na szczeblu powiatu prosimy o zwrócenie uwagi na wypełnienie druku dotyczącego frekwencji udziału dzieci i młodzieży w Turnieju.


                                                                                                                                            Ze strażackimi pozdrowieniem
                                                                                                                                           Prezes ZP ZOSP RP w Bochni
                                                                                                                                                       Ludwik Węgrzyn

MATERIAŁY DO POBRANIA I WYKORZYSTANIA ORAZ PRZYDATNE LINKI

NASZE MATERIAŁY POMOCNICZE ELIMINACJE OTWP 2001 - 2016