INFORMACJE W SPRAWIE  OTWP "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM 2015" 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W OTWP

   Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni wzorem lat ubiegłych proponuje po raz kolejny zorganizowanie na Waszym terenie - w gminie, mieście, eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Zasady przeprowadzenia poszczególnych etapów Turnieju oraz niezbędne dokumenty są dostępne na stronach Serwisu ZOPZOSP RP w Bochni (linki poniżej).
   W Serwisie ponadto znajdą się także relacje z poprzednich eliminacji powiatowych i wojewódzkich oraz obszerny zestaw materiałów dydaktyczno - szkoleniowych, niezbędnych do przygotowania się dzieci i młodzieży do Turnieju.
    Zgodnie z przyjętym harmonogramem eliminacje środowiskowe, miejskie, gminne winny zakończyć się do końca lutego 2015 roku. W marcu 2015 r. przewidywane są eliminacje powiatowe. Organizatorzy - Zarządy Oddziałów Miejskich/Gminnych Związku OSP RP dla zdobywców czołowych miejsc winni ufundować dyplomy, nagrody i zadbać o właściwą oprawę propagującą Turniej na swoim terenie.
   W poprzedniej edycji Turnieju Powiatowego wzięły udział drużyny wszystkich miast i gmin powiatu bocheńskiego, dlatego wzorem ubiegłego roku zachęcamy do zorganizowania konkursu na Waszym terenie.

                                                                                                                                            Ze strażackimi pozdrowieniem
                                                                                                                                     Wiceprezes ZPO ZOSP RP w Bochni
                                                                                                                                                   Tadeusz Cichoń
 • KOMUNIKATY

  Komitet Organizacyjny XV Eliminacji Powiatowych OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom" informuje, że poczynił starania o zorganizowanie w dniu Turnieju tj. 10. 04. br. w godzinach popołudniowych bezpłatnej wycieczki turystycznej do Kopalni Soli w Bochni. W związku z powyższym prosimy opiekunów grup młodzieżowych gminnych szkolnych o informacje, ile osób wśród zwycięzców gminnych eliminacji wraz z opiekunami będzie chętnych do udziału w wycieczce. Od ilości zgłoszeń uzależniamy czy wycieczka ta dojdzie do skutku. Prosimy w trybie pilnym o kontakt w tej sprawie z Tadeuszem Cichoniem - Wiceprezesem ZOPZ OSP RP w Bochni.
 • Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni informuje, że w związku z feriami oraz znanym już terminem eliminacji wojewódzkich wydłuża czas przeprowadzenia eliminacji gminnych do końca marca br. Eliminacje powiatowe zaplanowano wstępnie na dzień 10 kwietnia 2015 roku.
 • Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni postanowiono przyznać dodatkowe wyróżnienie - puchar oraz nagrodę dodatkową - dla tej szkoły, w której w szkolnych eliminacjach weźmie udział najwięcej (procentowo) uczniów. W związku ze zgłoszonymi wątpliwościami informujemy, że do wyliczenia procentowego udziału uczniów w eliminacjach szkolnych bierzemy pod uwagę wszystkie grupy, ale wpisujemy tylko jedną szkołę. W przypadku szkół podstawowych do wyliczenia procentu bierzemy liczbę uczniów z klas IV - VI, w pozostałych grupach z wszystkich klas (oddziałów).
  Dlatego prosimy organizatorów eliminacji gminnych o przesłanie wraz z obowiązującą dokumentacją dodatkowego pisma z informacją o eliminacjach szkolnych, wg wzoru >>> do pobrania <<<.
 • Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni informuje, że zostały ustalone nowe limity reprezentacji poszczególnych gmin, kwalifikujących się do eliminacji powiatowej OTWP "Młodzież zapobiega pożarom 2015" i wynoszą:
     - w grupie pierwszej (szkoły podstawowe) - po 1 reprezentancie z każdej gminy i miasta,
     - w grupie drugiej (gimnazja) - po 1 reprezentancie z każdego miasta i gminy,
     - w grupie trzeciej (szkoły średnie) - po 2 reprezentantów z każdego miasta i gminy, w których funkcjonują te szkoły.
 • Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni informuje, że ustalono dokładny termin i miejsce powiatowej eliminacji OTWP, która odbędzie się  w PSP nr 5 im. Jana Matejki w Bochni, w dniu 10.04.2015 r. (piątek) i rozpocznie się o godz 9-tej.
     Ponadto w trakcje Turnieju będzie zorganizowany dodatkowo dla uczestników OTWP konkurs udzielania pierwszej pomocy, oceniany odrębnie i z odrębnymi nagrodami.

MATERIAŁY DO POBRANIA I WYKORZYSTANIA ORAZ PRZYDATNE LINKI

RELACJE Z ELIMINACJI GMINNYCH

Gmina Drwinia - 06.02.2015 r.

Gmina Lipnica Murowana - 25.02.2015 r.

Gmina Drwinia - 06.02.2015 r. Gmina Lipnica Murowana - 25.02.2015 r.

Gmina Nowy Wiśnicz - 06.03.2015 r.

Gmina Łapanów - 04.03.2015 r.
Gmina Nowy Wiśnicz - 06.03.2015 r. Gmina Łapanów - 10.03.2015 r.

Gmina Żegocina - 13.03.2015 r.

Gmina Rzezawa - 12.03.2015 r.

Gmina Żegocina - 13.03.2015 r. Gmina Rzezawa - 12.03.2015 r.

Gmina Trzciana - 11.03.2015 r.

Miasto Bochnia - 31.03.2015 r.
Gmina Trzciana - 11.03.2015 r. Miasto Bochnia- 31.03.2015 r.
INFORMACJA O ELIMINACJI WOJEWÓDZKIEJ OTWP 2015
Eliminacja wojewódzka OTWP 2015.
NASZE MATERIAŁY POMOCNICZE ELIMINACJE OTWP 2001 - 2014

[wstecz]