Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r.

POWIATOWA ELIMINACJA  OTWP "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" - 10.04.2014

    Czternasta w najnowszej historii powiatu bocheńskiego eliminacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", rozegrana została 10 kwietnia 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Bochni. Wraz z opiekunami stawiło się tu 23 uczniów - zwycięzców eliminacji gminnych. Podobnie, jak w roku poprzednim reprezentowali oni miasto Bochnia oraz wszystkie gminy powiatu bocheńskiego.
   Przybyłych powitał napierw Dyrektor PSP nr 5 w Bochni - Pan
Jerzy Sumara, a nastepnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - druh Tadeusz Cichoń. Przedstawił on komisję turniejową, powołaną uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni, która pracowała w składzie: Tadeusz Cichoń - przewodniczący, Anna Wojakiewicz - sekretarz, Tadeusz Olszewski, Rafał Dąbrowski, st. kpt. Witold Sajak z KP PSP w Bochni - członkowie.
    Po krótkim przypomnieniu regulaminu i zasad turnieju przystąpiono do pierwszej części rozgrywki - testu pisemnego składającego się z 35 pytań, innych dla każdej grupy wiekowej. Nie sprawił on uczniom większej trudności, gdyż jako pierwszy uczestnik rywalizacji - Szymon Jodłowski z Baczkowa rozwiązał go już w 10 minut. Najdłużej natomiast pracowała z testem Natalia Mączka z Muchówki.
    W czasie, gdy komisja sprawdzała testy, uczniowie i ich opiekunowie uczestniczyli w pierwszej części pokazu ratownictwa przedmedycznego w wykonaniu ratowników z JRG PSP w Bochni.
    W przerwie pokazu Pani Anna Wojakiewicz odczytała wyniki pisemnej eliminacji oraz zaprosiła do finałowej, ustnej rozgrywki po trzech uczniów z najlepszymi wynikami z testu pisemnego.
    Jako pierwsi odpowiadali na 3 pytanie finaliści I grupy wiekowej, czyli uczniowie szkół podstawowych, po nich gimnazjaliści i na końcu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W każdej grupie wiekowej pytania były takie same. W tym czasie uczestnicy eliminacji oraz opiekunowie udali się na obiad oraz uczestniczyli w drugiej części pokazu.
    Po zakończeniu finałowej rywalizacji, wypełnieniu protokołów i napisaniu dyplomów, rozpoczęła się ceremonia ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. Przybyli na nią kolejni goście: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - druh Ludwik Węgrzyn, Komendant Powiatowy PSP w Bochni - bryg. Krzysztof Kokoszka oraz Zastępca Burmistrza Bochni - Pan Tomasz Przybyło.
    Odczytane zostały końcowe protokoły eliminacji, a następnie rozpoczęło się wręczanie dyplomów i nagród, w tym roku wyjątkowo licznych, dzięki ofiarności sponsorów.
    Dyplomy z podziękowaniami i zestawem upominków wręczono także nauczycielom - opiekunom uczniów. Druh Tadeusz Cichoń ogłosił także wyniki dodatkowego konkursu, konkurs frekwencji w eliminacjach szczebla pierwszego. W tym roku okazały puchar i zestaw piłek jako nagrodę odebrał Dyrektor PSP nr 5 w Bochni Pan
Jerzy Sumara - dyrektor Szkoły. W prowadzonej przez niego szkole do konkursu przystąpiło aż 87 % uczniów. Szkoła ta nieznacznie wyprzedziła PSP w Rajbrocie. Za pomoc w organizacji imprezy bukietem kwiatów podziękowano Pani Ewie Gardziel - Zastępcy Dyrektora PSP 5 w Bochni.
   
W mowie końcowej główny organizator tych eliminacji - druh Tadeusz Cichoń dokonał podsumowania eliminacji, wskazując na wysoki poziom eliminacji. Życzył powodzenia w eliminacji wojewódzkiej, zaplanowanej na dzień 29 kwietnia 2014 r. Głos zabrał także Druh Ludwik Węgrzyn, który podziękował uczniom za udział w Turnieju, a nauczycielom za ich przygotowanie i opiekę. Podziękowano także sponsorom i wszystkim, którzy pracowali w komisji oraz uczestniczyli w przygotowaniu eliminacji.
   Wykonanie pamiątkowej fotografii laureatów, ich opiekunów i organizatorów zakończyło bardzo udaną rywalizację. Cieszyć się trzeba z dużego zainteresowania tym konkursem, a zwycięzcom życzyć powodzenia w eliminacji wojewódzkiej.

FOTOGALERIA

Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r.

Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r.

Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 10.04.2014 r.

Wyniki końcowe 5 najlepszych uczestników eliminacji powiatowej:

1. Grupa I (szkoły podstawowe): 1. Joanna Nawara - PSP Dziewin  - (test - 32 pkt. finał 34 pkt), 2. Michał Maderak - PSP Rzezawa - (test - 28, finał 29,5 pkt.), 3. Anna Dudek - PSP Kierlikówka - (test 29 pkt - finał 23 pkt), 4. Gabriela Satoła - PSP Zbydniów - 28 pkt, 4. Szymon Jodłowski - PSP w Baczkowie - 27 pkt.

2. Grupa II (gimnazja): 1. Mateusz Adamczyk - Gimnazjum w Trzcianie (test - 30 pkt. - finał - 44,5 pkt.), 2. Seweryn Korcyl - Gimnazjum w Bogucicach (test 30 pkt. - finał 41,5 pkt), 3. Justyna Błąkała - Gimnazjum w Mikluszowicach (test 29 pkt, finał 37 pkt), 4. Dominika Wrona - Gimnazjum w Kobylu - 27 pkt; 5. Roman Kornel - Gimnazjum w Tarnawie - 26 pkt.

3. Grupa III (szkoły średnie): 1.  Jakub Kącki - ZS w Dąbrowicy (test - 25 pkt. - finał - 42 pkt.), 2. Grzegorz Wysocki - ZS Łapanów (test - 30 pkt., finał - 34 pkt), 3. Jacek Solecki - ZS nr 1 w Bochni (test 26 pkt., finał - 34 pkt.), 4. Artur Kudełka - ZS nr 1 w Bochni - 18 pkt., 5. Maria Kukla - LO Żegocina - 13 pkt.

    Wyjaśniamy, że zgodnie z Regulaminem OTWP, o ostatecznej kolejności miejsc decyduje ilość punktów zdobytych w ustnym finale. Dopieo w przypadku równej ilości punktów finalistów, bierze się pod uwagę punkty zdobyte w pisemnym teście.
    Powiat bocheński w eliminacjach wojewódzkich OTWP 2014, które odbędą się w 29 kwietnia 2014 roku w Szkole Aspirantów Pożarnictwa - Krakowie - Nowej Hucie, reprezentować będą tylko zwycięzcy poszczególnych grup tj. Joanna Nawara (grupa I), Mateusz Adamczyk (grupa II) i Jakub Kącki (grupa III).

Wojewódzka eliminacja OTWP - Kraków - 29.04.2014 r.

Wojewódzka eliminacja OTWP - Kraków - 29.04.2014 r.

ELIMINACJA WOJEWÓDZKA - 29.04.2014

   Reprezentanci naszego powiatu pod opieka Pani Bernadetty Nawrockiej dojechali na eliminacje wojewódzkie do Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie - Nowej Hucie samochodem Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
    Wszystko przebiegało zgodnie z harmonogramem ułożonym przez organizatorów. Po przyjęciu zgłoszenia się uczestników i zjedzeniu śniadania, uczniów, ich opiekunów zgromadzono w sali kinowej Szkoły i zapoznano z przebiegiem eliminacji.
   Zasadnicza część eliminacji - test pisemny 30 pytań - każda grupa wiekowa pisała w osobnej sali. Test składał się z 30 pytań. Nasi reprezentanci zdobyli w nim następującą ilość punktów: Nawara Joanna - 21, Adamczyk Mateusz - 26, Kącki Jakub - 21. Gdy uczestnicy zakończyli pisać test, podzielono ich na trzy grupy i oprowadzono po Szkole (hala sportowa, kompania, jednostka ratowniczo-gaśnicza).
    Osoby, które zakwalifikowały się do finału ustnego (cztery osoby z każdej grupy), odpowiadały na estradzie na 5 pytań w obecności wszystkich osób, które przyjechały na turniej. Na zakończenie wręczono laureatom nagrody oraz dyplomy i drobny upominek wszystkim uczestnikom OTWP.
   Tym razem nasi reprezentanci nie dostali się do finałów. Najbliżej tego był Mateusz Adamczyk z Gimnazjum w  Trzcianie, któremu zabrakło 1 punktu, aby dostać się do finału. Joanna Nawara była na 12 miejscu (na 20 uczestników), a Jakub Kącki na 12 miejscu (na 22 uczestników). Szkoda. Okazja do walki o cenne nagrody będzie za rok.

Wojewódzka eliminacja OTWP - Kraków - 29.04.2014 r. Wojewódzka eliminacja OTWP - Kraków - 29.04.2014 r.
Wojewódzka eliminacja OTWP - Kraków - 29.04.2014 r. Wojewódzka eliminacja OTWP - Kraków - 29.04.2014 r.
Wojewódzka eliminacja OTWP - Kraków - 29.04.2014 r. Wojewódzka eliminacja OTWP - Kraków - 29.04.2014 r.
Wojewódzka eliminacja OTWP - Kraków - 29.04.2014 r. Wojewódzka eliminacja OTWP - Kraków - 29.04.2014 r.
Wojewódzka eliminacja OTWP - Kraków - 29.04.2014 r.

Korespondencja: Bernadetta Nawrocka

ZAPROSZENIE NA ELIMINACJĘ POWIATOWĄ RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]