Eliminacja powiatowa OTWP - Bochnia - 12.04.2012.

POWIATOWA ELIMINACJA  OTWP "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" - 13.04.2012

    Już po raz dwunasty w najnowszej historii Powiatu Bocheńskiego Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni zorganizował powiatową eliminację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". 27 uczestników rywalizacji, reprezentantów poszczególnych gmin, w trzech kategoriach wiekowych, w dniu 13 kwietnia 2012 roku bardzo gościnnie przyjęło II Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Bochni, kierowane przez Panią Ewę Rachfalik.
    Przybyłych do sali gimnastycznej szkoły uczniów i ich opiekunów powitał Wiceprezes Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni - druh Tadeusz Cichoń. Wyraził radość z faktu, że po raz pierwszy do rywalizacji przystąpili reprezentanci z wszystkich miast i gmin powiatu bocheńskiego. Życzenia powodzenia w rywalizacji złożyła Pani Dyrektor Ewa Rachfalik, a następnie autor pytań - kpt. Witold Sajak z KP PSP w Bochni, krótko przypomniał zasady regulaminowe.
   Pierwszą, eliminacyjną częścią turnieju wiedzy pożarniczej, był test pisemny jednokrotnego wyboru: 40 pytań - w grupie pierwszej, 50 - w grupie drugiej i 50 - w trzeciej. W czasie, gdy komisja (Tadeusz Cichoń - przewodniczący, Witold Sajak - sekretarz, Tadeusz Olszewski, Anna Wojakiewicz i Maria Jachym - członkowie) sprawdzała testy, uczniowie i ich opiekunowie uczestniczyli w pokazie ratownictwa przedmedycznego w wykonaniu ratowników z JRG PSP w Bochni.
   W przerwie pokazu Przewodniczący Komisji - druh Tadeusz Cichoń - odczytał wyniki pisemnej eliminacji, po czym 9 finalistów, po trzech w każdej grupie wiekowej, udało się do innej sali, gdzie odpowiadali na 3 pytania ustne. Aby było jak najbardziej sprawiedliwie, komisja zdecydowała, że w każdej z grup wiekowych, każdy finalista odpowiadał na takie same pytania. W tym czasie uczestnicy eliminacji oraz opiekunowie udali się na obiad oraz uczestniczyli w dalszej części pokazu.
    Po zakończeniu finałowej rywalizacji, która stała na wyrównanym i wysokim poziomie (patrz poniżej), rozpoczęła się ceremonia ogłoszenia wyników i wręczenia nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Bochni oraz Zarząd Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni. Na tę część Turnieju przybył także kpt. Czesław Ziaja, który wspólnie z członkami Komisji wręczał nagrody i dyplomy. Upominki otrzymali opiekunowie uczniów. Specjalny dyplom z podziękowaniami otrzymała także Pani Dyrektor Ewa Rachfalik.
   W mowie końcowej główny organizator tych eliminacji - druh Tadeusz Cichoń - podziękował uczniom i ich opiekunom za udział w Turnieju, zapowiedział starania o dodatkowe atrakcje dla uczestników kolejnej edycji rywalizacji i zaprosił do udziału w szkolnych, gminnych i powiatowych eliminacjach OTWP - jednego z największych turniejów wiedzy w Polsce.
   Już za tydzień eliminacje wojewódzkie.  Do tej pory największym osiągnięciem reprezentanta naszego powiatu było III miejsce ucznia PSP w Łąkcie Górnej Pawła Rośka, wywalczone w roku ubiegłym. Trzymajmy kciuki za naszych reprezentantów ! Może w tym roku będzie jeszcze lepiej. Oby !!

FOTOGALERIA

Miejsce rozgrywania tegorocznych eliminacji powiatowych OTWP. Przybywają pierwsi uczestnicy.
Rozpoczęcie eliminacji. Gości szkoły wita P. dyr. E. Rachfalik.
Częśc opiekunów uczestników. Uczestnicy słuchają przemówień powitalnych.
A. Wojakiewicz podczas rozdawania testów. Uczestnicy turnieju podczas pisania testu.
Uczestnicy turnieju podczas pisania testu. Jeden z pierwszych oddających napisany test.
Komisja podczas sprawdzania testów. Pokaz ratownictwa przedmedycznego.
Pokaz ratownictwa przedmedycznego. Pokaz ratownictwa przedmedycznego.
T. Cichoń ogłasza wyniki testów. Ustny finał.
Do odpowiedzi ustnej przygotowuje się J. Tyndel. Ostatni odpowiadający w finale - David Cieśla.
Kpt. Sajak odczytuje końcowy protokół eliminacji. Wręczanie dyplomów za udział w Turnieju.
Dyplom i nagrody dla Romana Korrnela. Dyplom i nagrody dla Pawła Drabika.
Dyplom i nagrody dla Grzegorza Piwowarczyka. Podziękowania dla P. Dyrektor E. Rachfalik.
Upominki dla opiekunów. Reprezentanci powiatu: G. Piwowarczyk, P. Drabik, R. Kornel.

Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 13.04.2012 r.

Uczestnicy eliminacji powiatowej OTWP  - Bochnia - 13.04.2012 r.

Wyniki końcowe wszystkich uczestników eliminacji powiatowej:

1. Grupa I (szkoły podstawowe): 1. Kornel Roman - PSP Tarnawa (test - 34, finał - 8 pkt.), 2. Dawid Dudek - PSP Kierlikówka (test 36, finał - 7,5), 3. Jarosław Tyndel - PSP Bytomsko (test - 33, finał - 7,5), 4. Aleksandra Guzak - PSP Rajbrot (32), 5. Kacper Majta - PSP Dziewin (30), 6. Klaudia Smolik - PSP Stanisławice (30), 7. Krzysztof Kokoszka - PSP Kobyle (28), 8. Łucja Waśniowska - PSP Łazy (26), 9. Aleksandra Piszczek - PSP nr 7 Bochnia (23).

2. Grupa II (gimnazja): 1. Paweł Drabik - PG Stanisławice (test - 35 pkt. - finał - 8,5 pkt.), 2. Karol Kępa - PG Łąkta Górna (test 35, finał - 8 pkt.), 3. Jacek Solecki - PG Sobolów (test - 39, finał - 6 pkt.), 4. Kamil Błasiński - PG Trzciana (33), 5. Anna Pieprzyk  - PG nr 2 Bochnia (31), 6. Filip Przybyłko - PG Lipnica Murowana (29), 7. Angelika Gos - PG Nowy Wiśnicz (27), 8. Katarzyna Górska - PG Rzezawa (26), 9. Michał Mozal - PG Grobla (25).

3. Grupa III (szkoły średnie): 1. Grzegorz Piwowarczyk - ZS Łapanów (test - 46 pkt. - finał - 8 pkt.), 2. Grzegorz Kalemba - ZS Łapanów (test - 39 pkt., finał - 6 pkt), 3. David Cieśla - II LO Bochnia (test 37 pkt., finał - 4,5 pkt.), 4. Paweł Borowy - OSP Mały Wiśnicz (36), 5. Grzegorz Rutkowski - OSP Żegocina (35), 6. Adrian Stary - ZS nr 1 Bochnia (34), 7. Mikołąj Giza - OSP Bełdno (31), 9. Małgorzata Bienias - OSP Wiśnicz Mały (27).
    Wyjaśniamy, że zgodnie z Regulaminem OTWP, o ostatecznej kolejności miejsc decyduje ilość punktów zdobytych w ustnym finale. Dopieo w przypadku równej ilości punktów finalistów, bierze się pod uwagę punkty zdobyte w pisemnym teście.
    Powiat bocheński w eliminacjach wojewódzkich OTWP 2012, które odbędą się w czwartek - 20 kwietnia 2012 roku w Szkole Aspirantów Pożarnictwa - Krakowie - Nowej Hucie, reprezentować będą tylko zwycięzcy poszczególnych grup tj. Roman Kornel (grupa I), Paweł Drabik (grupa II) i Grzegorz Piwowarczyk (grupa III).

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich.
ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE - 20.04.2012

    W dniu 20 kwietnia 2012 r. w Szkole Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie - Nowej Hucie odbyły się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Powiat bocheński reprezentowali: Kornel Roman (kategoria szkół podstawowych), Paweł Drabik (kategoria szkół gimnazjalnych) i Grzegorz Piwowarczyk (kategoria szkół  ponadgimnazjalnych). Opiekunem delegacji z powiatu bocheńskiego był Andrzej Zgłobicki - nauczyciel Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie.
    Mimo dużej konkurencji i wysokiego stopnia trudności pytań, reprezentanci powiatu spisali się dobrze, ale nie udało się powtórzyć ubiegłorocznego sukcesu.
Kornel Roman - uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnawie zajął XIII miejsce, Paweł Drabik - gimnazjalista ze Stanisławic - VIII miejsce, a Grzegorz Piwowarczyk - uczeń Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie był dziewiąty.

ZAPROSZENIE NA ELIMINACJĘ POWIATOWĄ RELACJA WIDEO

[wstecz]