POWIATOWA ELIMINACJA OTWP "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" 
BOCHNIA -
  PSP NR 5 - 11.04.2010

Powiatowe eliminacje OTWP 2011.
Powiatowe eliminacje OTWP rozegrano w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Bochni.

    11 kwietnia 20111 roku, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Matejki w Bochni, rozegrana została powiatowa eliminacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Do rywalizacji przystąpiło 44 uczestników: 16 w grupie pierwszej - szkoły podstawowe; 14 w grupie drugiej - gimnazja i 12 w grupie trzeciej - szkoły ponadgimnazjalne.  Reprezentowali: miasto Bochnię, gminę Bochnia, Drwinia, Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana, Łapanów, Trzciana, Żegocina.
    W imieniu organizatorów eliminacji - Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni (w organizacji pomagała także Komenda Powiatowa PSP w Bochni oraz dyrekcja PSP nr 5 w Bochni - dyrektor - Pan Jerzy Sumara ) - uczestników rywalizacji i ich opiekunów powitał Wiceprezes Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni Tadeusz Cichoń, który był jednocześnie przewodniczącym jury. Oprócz niego w pracach komisji turniejowej uczestniczyli: kpt. Witold Sajak  (autor pytań - sekretarz jury) i Tadeusz Olszewski - sekretarz ZOP ZOSP RP w Bochni - członek komisji. Pracę komisji wspomagała mł. bryg. Lucyna Kędzierska.
    Po krótkim przypomnieniu zasad regulaminowych i odpowiedzeniu na pytania uczestników, przystąpiono do pisania 30-pytaniowego testu wiadomości, innego dla każdej grupy wiekowej. Nie sprawił on większych trudności zdecydowanej większości uczestników, o czym świadczy fakt, że pierwsi uczniowie oddali swoje prace już po 20 minutach. Jak się wkrótce okazało komisja miała dużo pracy, bo aż w dwóch grupach wiekowych (pierwszej i drugiej) trzeba było przeprowadzić pisemne dogrywki, aby wyłonić finalistów - po trzech w każdej grupie.
     W czasie, gdy komisja analizowała testy, uczniów i ich opiekunów zaproszono na strazacki pokaz, przygotowany przez Komendę Powiatową PSP w Bochni. Oprócz pokazu samochodów i ich wyposażenia, odważni mogli oglądać panoramę Bochni z podnośnika - drabiny hydraulicznej zamontowanej na samochodzie specjalnym, która ma maksymalny zasięg 25 m.
     Pisemny test i dogrywka wyłoniły 9 finalistów, którzy pomiędzy sobą rozegrali ustny finał. W tym czasie pozostali uczestnicy turnieju i ich opiekunowie zostali zaproszeni na poczęstunek.
   W finałowej rozgrywce nie była już potrzebna dogrywka i jury bez problemów wyłoniło zwycięzców, którymi zostali: Paweł Rosiek z PSP w Łąkcie Górnej - grupa pierwsza, Dawid Cieśla z PG w Tarnawie - grupa druga i Grzegorz Piwowarczyk z Zespołu Szkół w Łapanowie - grupa trzecia. Zwycięzcy, a także zdobywcy miejsc drugich i trzecich otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bochni oraz Oddział Powiatowy ZOSP RP w Bochni, wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Wręczali: je reprezentująca Starostwo Powiatowe - Pani Katarzyna Korta - Kierownik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Komendant Powiatowy PSP w Bochni bryg. Krzysztof Kokoszka oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego - druh Tadeusz Cichoń. Szef bocheńskich strażaków - zawodowców bryg. Krzysztof Kokoszka podziękował uczniom za udział w turnieju, pogratulował laureatom i podziękował  nauczycielom za pomoc w ich przygotowaniu oraz sprawowanie opieki.
   Informacje o eliminacji wojewódzkiej przedstawił reprezentantom powiatu i ich opiekunom druh Tadeusz Cichoń. Po podjęciu ustaleń w sprawie wyjazdu, wykonano jeszcze pamiątkową fotografię i kolejna powiatowa eliminacja przeszła do historii. Wg zgodnej opinii jury tegoroczna stała na wyjątkowo wysokim poziomie. Wiedza uczniów jest imponująca. Teraz tylko trzeba życzyć szczęścia naszym reprezentantom w zawodach wojewódzkich, bo - jak dotychczas - nie udawało im się zająć czołowych miejsc.

FOTOREPORTAŻ
Powiatowe eliminacje OTWP 2011. Powiatowe eliminacje OTWP 2011.
Powiatowe eliminacje OTWP 2011. Powiatowe eliminacje OTWP 2011.
Powiatowe eliminacje OTWP 2011. Powiatowe eliminacje OTWP 2011.
Powiatowe eliminacje OTWP 2011. Powiatowe eliminacje OTWP 2011.
Powiatowe eliminacje OTWP 2011. Powiatowe eliminacje OTWP 2011.
Powiatowe eliminacje OTWP 2011. Powiatowe eliminacje OTWP 2011.
Powiatowe eliminacje OTWP 2011. Powiatowe eliminacje OTWP 2011.
Powiatowe eliminacje OTWP 2011. Powiatowe eliminacje OTWP 2011.
Zwycięzcy. Powiatowe eliminacje OTWP 2011.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 11 kwietnia 2011 r.

WCZEŚNIEJSZE KOMUNIKATY >>>

RELACJA WIDEO >>>

Wyniki końcowe wszystkich uczestników eliminacji powiatowej:

1. Grupa I (szkoły podstawowe): 1. Paweł Rosiek - PSP Łąkta Górna (test - 26, dogrywka - 10, finał - 25  pkt.), 2. Mateusz Adamczyk - PSP Trzciana (test 28, finał - 21,5), 3. Tomasz Nowak - PSP Rajbrot (test - 28, finał - 20), 2. Justyna Kukla - PSP Chronów (test 26, dogrywka 9), 5. Krzysztof Bojar - PSP nr 1 Bochnia (test - 26, dogrywka - 8) i Dawid Dudek - PSP Kierlikówka (test 26, dogrywka - 8), 7. Justyna Błąkała - PSP Dziewin (24), Paytyk Tobiasz - PSP Bogucice (24), Michał Łosiowski - PSP Grabie (24), 10. Klaudiusz Stalmach - PSP Zbydniów (23), Marek Adamczyk -  PSP Łąkta Górna (23), 12. Marzena Knapik - PSP Stary Wiśnicz (21), Łukasz Papuga - PSP nr 2 Bochnia(21), 14. Angelika Gos - PSP Lipnica Murowana (20), Radosław Słomina - PSP Bogucice (20), 16. Filip Więcek - PSP Grobla (18).

2. Grupa II (gimnazja): 1. Dawid Cieśla - PG Tarnawa (test - 29 pkt. - finał -18,5 pkt.), 2. Kamil Błasiński - PG Trzciana (test 27, dogrywka - 14, finał - 16 pkt.), 3. Paweł Kamionka - PG Łąkta Górna (test - 27, dogrywka - 14, finał - 15,5pkt.), 4. Łukasz Tabor - PSP Grobla (test27, dogrywka - 12 pkt.), 5. Rafał Kępa - PG Łąkta Górna (26), 6. Anna Pieprzyk - PG nr 2 Bochnia (25), 7. Sławomir Król - PG Bogucice (24), Marek Nowak - PG Rajbrot (24), 9. Anna Bojar - PG nr 1 Bochnia (23), Jakub Pławecki - PG Rajbrot (23) 12. Krzysztof Szczygieł - PG Grobla (22), Mateusz Zygmunt - PG Kobyle (22), 13. Maciej Grzywna - PG Bogucice (19), Beata Anioł - PG Stary Wiśnicz (19).

3. Grupa III (szkoły średnie): 1. Grzegorz Piwowarczyk - ZS Łapanów (test - 30 pkt. - finał - 25 pkt.), 2. Paweł Borowy - OSP Mały Wiśnicz (test - 28 pkt., finał - 12,5 pkt), 3. Małgorzata Bienias - OSP Mały Wiśnicz (test 28 pkt., finał - 6 pkt.), 4. Maksymilian Satar - ZS Łapanów (27), 5. Bartłomiej Wrona - ZS nr 1 Bochnia (26), 6. Grzegorz Kalemba - ZS Łapanów (25), 7. Grzegorz Rutkowski - OSP Żegocina (24), 8. Wojciech Leśniak - II LO Bochnia (22), 9. Damian Bienias - OSP Wiśnicz Mały (21), 10. Monika Salabura - LO Żegocina (20), 11. Edyta Kępa - LO Żegocina (19), 12. Dawid Leśniak - ZS nr 3 Bochnia (16).

    Powiat bocheński w eliminacjach wojewódzkich OTWP, które odbędą się w czwartek - 28 kwietnia 2011 roku w w Auli Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Al. 29 Listopada 46 w godz. od 9.00 do 13.30  reprezentować będą tylko zwycięzcy poszczególnych grup tj. Paweł Rosiek (grupa I - podopieczny Pani Wiesławy Kruczyńskiej - Stary), Dawid Cieśla (grupa II - podopieczny Pani Doroty Cieśla), Grzegorz Piwowarczyk (grupa II - podopieczny Pana Andrzeja Zgłobickiego).

Program Eliminacji Wojewódzkich OTWP- 28.04.2011 - Aula Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

godz. 900 - 920 : - przyjazd reprezentacji powiatów
godz. 930 : - otwarcie eliminacji w Auli Centrum Kongresowym UR ( przywitanie uczestników i gości, podział na grupy )
godz. 945 - 1045 : - eliminacje pisemne wszystkich trzech grup
godz. 1100 - 1200 : - prezentacja samochodów pożarniczych
- oglądanie filmu na auli,
- sprawdzanie testów pisemnych,
- obliczanie wyników.
godz. 1200 - 1230 : - obiad.
godz. 1230 - 1330 : - ogłoszenie wyników testu pisemnego,
- finał ustny,
- ogłoszenie wyników finału ustnego,
- wręczenie nagród i dyplomów.
godz. 1330 : - wyjazd do domu.

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE 2011 >>>

INFORMACJE WCZEŚNIEJSZE >>>

wstecz