INFORMACJE W SPRAWIE  OTWP  "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM 2010" 

RELACJE Z ELIMINACJI GMINNYCH

MIASTO BOCHNIA DRWINIA
GMINA TRZCIANA NOWY WIŚNICZ ŻEGOCINA

INFORMACJE Z DNIA 22 MARCA 2010 ROKU

     17 marca 2010 roku na zamku w Nowym Wiśniczu, a więc w miejscu rozegrania tegorocznych powiatowych eliminacji OTWP, spotkał się Komitet Organizacyjny Turnieju, pracujący pod przewodnictwem Wiceprezesa Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni - druha Tadeusza Cichonia. Rolę gospodarza tego spotkania pełnił druh Stanisław Gaworczyk - Burmistrz Miasta Nowy Wiśnicz. Podjęto ostatnie ustalenia w sprawie przebiegu eliminacji. Stwierdzono, że jeszcze nie z wszystkich gmin napłynęły zgłoszenia od komisji gminnych. Przypominamy więc, że termin ich przesłania (w przypadkach losowych może być drogą faksową lub e-mailową na adres ZOP ZOSP RP w Bochni) upływa 24 marca 2010 roku.
    Piękny zamek w Nowym Wiśniczu czeka już na młodzież i opiekunów. Burmistrz Nowego Wiśnicza zaprasza także Prezesów Zarządów Oddziałów Gminnych do wzięcia udziału w podsumowaniu turnieju i ogłoszeniu wyników, jak również do wcześniejszego zwiedzania zamku. Eliminacje rozpoczynają się o godzinie 11.00. Około godziny 12 zakończy się pisanie testu. W czasie, gdy komisja turniejowa sprawdzać będzie testy (godz. 12 - ok. 12.45) młodzież wraz z przewodnikiem i opiekunami zwiedzać będzie zamek. Około godz. 13 rozpocznie się ustny finał, a około 13.30 ceremonia podsumowania eliminacji i wręczenia nagród, ufundowanych m. in. przez Starostwo Powiatowe w Bochni. Przewidywane zakończenie eliminacji - około godziny 14.00.
    Przypominamy uczestnikom eliminacji powiatowych oraz ich opiekunom, aby nie zapomnieć zabrać ze sobą długopisów, legitymacji uczniowskich oraz druków delegacji. Organizatorzy nie zapewniają bowiem zwrotu kosztów dojazdu.

INFORMACJE Z DNIA 5 MARCA 2010 ROKU

    21 stycznia 2010 roku Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP powołało Komitet Organizacyjny Turnieju OTWP oraz Jury. Na posiedzeniu w dniu 5 marca 2010 roku Prezydium Zarządu Oddziau Powiatowego ZOSP RP w Bochni podjęło ostateczne ustalenia w sprawie tegorocznej eliminacji powiatowej OTWP "Młodzież zapobiega Pożarom".
    Oto najważniejsze postanowienia:
1. Eliminacja powiatowa odbędzie się w dniu 29 marca 2010 roku (poniedziałek) na Zamku w Nowym Wiśniczu i rozpocznie się o godzinie 11.00.
2. Do tej eliminacji jury konkursów gminnych może zakwalifikować po 3 (trzech) najlepszych uczniów w każdej grupie wiekowej.
3. Termin przesłania do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni protokołów z eliminacji gminnych upływa 24 marca 2010 roku (włącznie). W przypadkach losowych można dokonać zmian uczestników, ale należy o tym zawiadomić organizatorów eliminacji powiatowej przed rozpoczęciem eliminacji.
4. Do finału ustnego eliminacji powiatowej zostanie zakwalifikowanych po 3 uczniów w każdej kategorii wiekowej, którzy uzyskają w 30 - zadaniomym teście najwięcej punktów. W razie równej ilości punktów będzie przeprowadzona pisemna dogrywka.
5. Do eliminacji wojewódzkiej, która zaplanowana jest na dzień 17 kwietnia w Szkole Aspirantów Pożarnictwa PSP w Nowej Hucie zostana zakwalifikowani tylko zwycięzcy eliminacji powiatowej w poszczególnych grupach wiekowych.

INFORMACJE ZE STYCZNIA 2010 ROKU

Eliminacje gminne OTWP 2009 w Żegocinie. Eliminacje powiatowe OTWP 2009 w Bochni.
Eliminacje gminne OTWP 2009 w Żegocinie. Eliminacje powiatowe OTWP 2009 w Bochni.

     Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni niniejszym informuje, że rozpoczęły się już przygotowania do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pozarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".
   5
stycznia 2010 roku Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni druh Tadeusz Cichoń wystosował do wszystkich Zarządów Gminnych ZOSP RP z terenu powiatu bocheńskiego pismo o następującej treści:
    Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, zwraca się z prośbą i apelem o podjęcie działań zmierzających do organizacji na terenie Waszej Gminy - Miasta Eliminacji Gminnych ,Miejskich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ; Młodzież Zapobiega Pożarom". Szczegółowe informacje o Turnieju OTWP będzie dostępna na stronach naszego serwisu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni, a także na stronach ZG i ZW ZOSP RP. Eliminacje Miejskie i Gminne - zgodnie z harmonogramem - winny się odbyć w terminie do 15 marca 2010 r. Jak zwykle liczymy na udział Waszej młodzieży w Turnieju Powiatowym !
  
                                                                                                                                                              Ze strażackimi pozdrowieniem
                                                                                                                                                       Wiceprezes ZOPZ OSP RP w Bochni
                                                                                                                                                                       Tadeusz Cichoń


   Zgodnie z regulaminem pierwszym etapem Turnieju są eliminacje środowiskowe (w drużynach MDP, szkołach, świetlicach, domach kultury), drugim eliminacje gminne, trzecim powiatowe, czwartym wojewódzkie i ostatnim - ogólnopolski finał. 
   Zasady przeprowadzenia eliminacji, wzory druków (sprawozdań) dostępne sa w naszym serwisie (patrz - niżej - do pobrania). Na naszych łamach publikujemy także relacje z poprzednich eliminacji powiatowych i obszerny zestaw materiałów niezbędnych do przygotowania się uczniów do tego konkursu.

KOMUNIKAT O ZMIANIE TERMINU ELIMINACJI WOJEWÓDZKIEJ >>>

MATERIAŁY DO POBRANIA I WYKORZYSTANIA ORAZ PRZYDATNE LINKI

  •  
NASZE MATERIAŁY POMOCNICZE ELIMINACJA POWIATOWA 2010

[wstecz]