JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO STARTU W  OTWP  "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"  ?

     Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
     Powinniśmy więc spotkać się z dyrekcją szkoły, nauczycielami i uczniami, aby ich zachęcić do współpracy. Następnie możemy ich zapraszać na zbiórki szkoleniowe poświęcone właśnie przygotowaniu do OTWP lub też takie spotkania organizować w szkołach.
     Bardzo ważne jest zapoznanie się z regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", z 16 grudnia 2004 r., który można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Głównego Związku pod adresem www.zosprp.pl - REGULAMINY lub w różnego rodzaju wydawnictwach.
Pracę zaczynamy od zgro
madzenia materiałów szkoleniowych dla prowadzących zajęda i uczestników, które przygotowujemy zgodnie z tematyką, która została szczegółowo określona w Regulaminie.
     Zakres tematyczny turnieju. Będą to dokumenty prawne: ustawy i rozporządzenia, które z łatwością można ściągnąć z Internetu, poprzez wydawnictwa, na przykład poszczególne części "ABC strażaka ochotnika", czasopisma "Strażak" lub "Przegląd Pożarniczy', tablice poglądowe, w które można się zapatrzeć w biurach zarządów wojewódzkich ZOSP RP, a poświęcone "Specjalnościom MDP" i "Oznaczeniom funkcyjnym OSP' oraz innym wydawnictwom: podręczniki, jednodniówki, zeszyty historyczne, kartki lub chociażby procedury z zakresu ratownictwa medycznego i zdjęcia - choćby sprzętu pożarniczego czy samochodów specjalnych.
     Ważne jest, by nie zniechęcić młodzieży poprzez próbę zbyt dużego obciążenie ich wiedzą teoretyczną, lecz na tym etapie powinniśmy skupić się na wiedzy praktycznej, a teoretyczną dostosować do poziomu wiekowego i szkoleniowego młodzieży. Na tworzenie omnibusów pożarniczych przyjdzie jeszcze czas. Łatwiej będzie nam ich zachęcić, jeśli przygotowanie do eliminacji środowiskowych potraktujemy jako zabawę, a nie wykorzystując publikowane kiedyś testy z poziomu centralnego stosować na eliminacjach środowiskowych lub gminnych, gdzie poziom powinien być zupełnie inny i dostosowany nie tylko do poziomu eliminiacji, ale również i wiekowego poszczególnych grup.
    Na każdym poziomie należy powołać komitet organizacyjny i jury, które przygotuje zadania testowe i praktyczne. Komitet organizacyjny zajmuje się przygotowaniem eliminacji od strony praktycznej, czyli wyznacza:
. miejsce - najlepiej gdyby była to sala w remizie OSP (w przypadku eliminacji gminnych co roku młodzież może spotykać się w innej OSP na terenie gminy),
. czas - najlepiej dzień wolny od pracy, nie należy z tym czekać na ostatni moment i należy przestrzegać kalendarza zawartego w regulaminie.
   W trakcie rozgrywek można młodzież co roku zapoznać z kolejną jednostką, jej charakterem i wyposażeniem. Na rozgrywki należy zapewnić jakiś skromny poczęstunek, o który można poprosić lokalnych przedsiębiorców lub sklepikarzy, oferując im za to reklamę w mediach, które koniecznie powinny zostać zaproszone. Jeśli media odmówią nam osobistego udziału, to należy zaproponować im przygotowanie materiału fotograficznego i informacyjnego z przebiegu eliminacji. Komitet organizacyjny musi również zadbać o nagrody, które można pozyskać od władz samorządowych, sponsorów oraz współorganizatorów, którzy są wymienieni w regulaminie OTWP. Każdy z uczestników na pamiątkę, jako dowód, powinien otrzymać dyplom, który jest dla niego świadectwem uczestnictwa w eliminacjach. Dla najlepszych w każdej grupie wiekowej możemy zakupić pamiątkowe puchary lub medale oraz nagrody. Jeśli nasz budżet jest skromny, to należy dokonując zakupu nagród mieć na uwadze, by nagrody były jednocześnie inwestycją w młodzież.
    W związku z ciągłym brakiem materiałów szkoleniowych można, na przykład co roku dokonać zakupu kolejnej części podręcznika "ABC strażaka ochotnika", którą otrzyma każdy uczestnik eliminacji - to metoda bardzo skuteczna i sprawdzona.
Koniecznie przygotujmy też chociażby pamiątkowy dyplom dla opiekunów i nauczycieli oraz OSP, która jest w danym roku gospodarzem eliminacji, jako wyraz podzękowania za poświęcenie i zaangażowanie.
     Jury powinno składać się z druhów o nienagannym autorytecie i dużej wiedzy z zakresu zagadnień, które obejmuje OTWP. Do jego składu należałoby powołać również funkcjonariusza PSP, który zapewni nam odpowiedni poziom fachowej wiedzy. Jury ma za zadanie przygotowanie testu pisemnego, który nie powinien być zbyt długi i powinien zawierać pytania tylko z jedną prawidłową odpowiedzią.
     Pytania praktyczne powinny koniecznie znaleźć się na tym etapie, zarówno w pierwszej części eliminacji, na przykład po ukończonym teście, jak i w finale ustnym. Znacznie podniesie to atrakcyjność naszych zmagań. Pomysłów może być wiele, od dokonania podziału sprzętu pożarniczego, jego poprawnego nazwania, po obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego i zadania chociażby z technik udzielania pierwszej pomocy medycznej, a także znajomości oznaczeń funkcyjnych czy specjalności MDP.
     Wszystkie wątpliwości należy rozwiązywać za pomocą obowiązującego regulaminu. Pamiętajmy też, że eliminacje służą wyłonieniu najlepszych, których czeka coraz trudniejsza praca podczas przygotowywania się do kolejnych etapów. Pomóżmy im w tym wysiłku poprzez zdobycie fachowej literatury, zorganizujmy wizytę w najbliższej jednostce PSP i spotkanie ze strażakami zawodowymi oraz nie zapominajmy o systematycznej pracy. Oczekują oni od nas naszego wsparcia, poprzez które wychowamy sobie godnych następców.

Tekst TERESA TISZBIEREK - Żródło: PORADNIK OPIEKUNA MDP - "Strażak" - pażdziernik 2008

[wstecz]