MDP 4 OSP ŻEGOCINA - KRONIKA - ROK 2015

 • 12.12. 2015 roku - udział w VI. Gminnym Turnieju Rekreacyjnym MDP. Po raz pierwszy rozegrano nową konkurencję - ćwiczenie bojowe w sali. Drugą był strażacki tor przeszkód. Nasza, najmłodsza w tym gronie drużyna, przygotowana przez druhów: Tadeusza Olszewskiego, Jana Mroza i Tomasza Janiczka, a dowodzona przez Justynę Janiczek, walczyła dzielnie, ale musiała uznać wyższość rywali. Czwarte miejsce dało jej jednak satysfakcję, dyplom i puchar.

 • 05.12.2015 - Zbiórka ćwiczeniowa w sali gimnastycznej PSP w Żegocinie. Ćwiczenia przygotowujące do udziału w Gminnym Turnieju Rekreacyjnym MDP 2015. Trening drugiej konkurencji turnieju - budowy linii wodnej. Mała gra w piłkę nożną. Zajęcia przeprowadzili: Tadeusz Olszewski, Tomasz Janiczek i Jan Mróz.

 • 28.11.2015 - Zbiórka ćwiczeniowa w sali gimnastycznej PSP w Żegocinie. Ćwiczenia przygotowujące do udziału w Gminnym Turnieju Rekreacyjnym MDP 2015. Turniej sportowy. Zajęcia przeprowadzili: Tadeusz Olszewski i Jan Mróz.

 • 21.11.2015 - Zbiórka ćwiczeniowa w sali gimnastycznej PSP w Żegocinie. Ćwiczenia wstępne przygotowujące do udziału w Gminnym Turnieju Rekreacyjnym MDP 2015. Zajęcia przeprowadzili: Tadeusz Olszewski i Jan Mróz.

 • 13.11.2015 - Zbiórka ćwiczeniowa w świetlicy remizy. Przypomnienie nazewnictwa i zasad działania armatury wodnej. Ćwiczenia w łączeniu węży. Zajęcia przeprowadził Tadeusz Olszewski.

 • 06.09.2015 - V. Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Nie zdołaliśmy wystawić drużyny (za mało członków), ale członkowie MDP pomagali w przeprowadzeniu zabaw w Miasteczku Strażackim oraz konkursie rodzinnym na stadionie.

 • 01-14.07.2015 - Troje członków MDP OSP w Żegocinie wzieło udział w obozie letnim MDP Województwa Małopolskiego w Jarosławcu (Justyna Janiczek, Jakub Janiczek, Dawid Orzeł) uzyskując kwalifikacje na dowódców MDP.

 • 27.06.2015 - Zbiórka ćwiczebna. Zapoznanie się z regulaminem zawodów sportowo - pożarniczych wg CTiF. Zajęcia przeprowadził Tadeusz Olszewski.

 • 09.05.2015 - Udział w gminnych obchodach Święta Strażaka. Na Placu Św. Floriana 4 kandydatów MDP OSP Żegocina (Magdalena Kaszuba, Jakub Janiczek, Konrad Janiczek, Mateusz Łękawa) i 4 MDP OSP Łąkta Górna złożyło ślubowanie i zostało pasowanych pasowanych przez Druha Jerzego Błoniarza na pełnoprawnych członków MDP. Kolejnych 5 (Vanessa Zakrzewska, Justyna Janiczek, Dawid Orzeł, Barbara Lech, Martyna Piaskowy) otrzymało srebrne odznaki MDP.

 • 08.05.2015 - Ostatnia zbiórka ćwiczeniowa przed ceremonią ślubowania i pasowania.

 • 03.05.2015 - Udział 3-osobowej delegacji MDP w uroczystych obchodach 224. rocznicy Konstytucji 3 Maja i mszy świętej w intencji Ojczyzny oraz strażaków, a także złożeniu kwiatów przy pomniku Św. Floriana w Żegocinie.

 • 28.04.2015 - Zbiórka ćwiczeniowa na Placu Św. Floriana. Ćwiczenie przygotowawcze do ceremonii ślubowania i pasowania nowych członków MDP OSP w Żegocinie. Sprawy mundurowe.

 • 25.04.2015 - Zbiórka ćwiczeniowa w remizie OSP Żegocina. Tematem sprawy organizacyjne, związane z przygotowaniem do uroczystości ślubowania i pasowania. Zajęcia prowadzili je druhowie: Tadeusz Olszewski i Jan Mróz.

 • 18.04.2015 - Zbiórka ćwiczeniowa w remizie OSP Żegocina. Zajęcia poświęcone były nauce robienia węzłów, a   prowadzili je druhowie: Tadeusz Olszewski Jan Mróz.

 • 21.03.2015 - Kolejna zbiórka, tym razem przy remizie. Zajęcia poświęcone były nauce musztry. Z 6 członkami MDP i kandydatami przeprowadził je Tadeusz Olszewski.

 • 13.03.2015 - Kandydaci z drużyny MDP: Mateusz Łękawa i Gabriela Giza wziełi udział w eliminacji gminnej OTWP "Młodzież zapobiega pożarom", zorganizowanej w Zespole Szkół w Rozdzielu. Niestety nie udało im się zakwalifikować do ustnego finału.

 • 18.03.2015 - Dopiero po dogrywce w ustnym finale udało się wyłonić laureatów szkolnych eliminacji OTWP w PSP w Żegocinie, skąd wywodzi się większość członków i kandydatów MDP. Szkołę reprezentować w eliminacji gminnej będą: 1. Mateusz Łękawa (1. miejsce), 2. Gabriela Giza, 3. Maksymilian Stelmach. Przy współpracy dyrekcji szkoły, nauczycieli - wychowawców eliminacje poprowadził Tadeusz Olszewski.

 • 06.03.2015 - Członkowie drużyny i kandydaci wzięli udział w szkolnych eliminacjach OTWP "Młodzież zapobiega pożarom". Uzyskane przez nich wyniki są następujące: 1. miejsce - Konrad Janiczek - 21 pkt. 2. Gabriela Giza - 16 pkt. 3. Mateusz Łękawa - 16 pkt. Dalsze miejsca: Magdalena Kaszuba - 15 pkt; Patryk Podolny 15 pkt; Jakub Janiczek - 13 pkt; Dawid Orzeł - 13 pkt; Martyna Piaskowy - 10 pkt; Barbara Lech - 9 pkt.  O tym, kto awansuje do eliminacji gminnej, a będą to 3 osoby, zadecyduje ustny finał, w którym weźmie udział 5 uczniów: Konrad Janiczek, Gabriela Giza, Mateusz Łękawa, Maksymilian Stelmach (16 pkt. - spoza drużyny) i Dawid Kłósek (16 pkt - spoza drużyny).

 • 07.02.2015 - Szkoleniowa zbiórka w remizie. Obecnych 3 członków i kandydatów. Zajęcia prowadzili: Tadeusz Olszewski, Jan Mróz. Tematy wiodące: dystynkcje i funkcje w OSP, władze OSP Żegocina. Konkurs wiedzy na temat dystynkcji.

 • 31.01.2015 - Szkoleniowa zbiórka drużyny. Obecnych 7 członków i kandydatów. Zajęcia prowadzili: Tadeusz Olszewski, Jan Mróz, Angelika Zakrzewska. Temat wiodący: umundurowanie strażaka. Zapoznano kandydatów z celami i przebiegiem stażu kandydackiego oraz udziałem w OTWP. Na zakończenie przeprowadzono konkurs wiedzy z nagrodami ufundowanymi przez PZU.

 • 17.01.2015 - Pierwsza zbiórka nowej drużyny w remizie OSP w Żegocinie. Obecnych 9 osób. Zajęcia prowadził druh T. Olszewski. Dokonano wyboru nowej Rady Drużyny. Temat wiodący zbiórki: armatura wodna. Uczestnicy zbiórki otrzymali upominki ufundowane przez PZU.

[wstecz]