logozp.jpg (4544 bytes)

SERWIS INTERNETOWY
ZARZĽDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W BOCHNI
SERWISY INTERNETOWE JEDNOSTEK OSP

    W dzisiejszych czasach posiadanie i regularne prowadzenie przez jednostki OSP własnych serwisów internetowych nie jest czymœ nadzwyczajnym. Wielu członków OSP, zwłaszcza tych najmłodszych, posiada wyuczone w szkołach podstawowe umiejętnoœci zwišzane z redagowaniem stron internetowych i umieszczaniem ich na serwerach. W czasach, gdy prawie w każdym domu jest komputer, a dostęp do internetu ma coraz więcej domostw, własny serwis OSP może być znakomitš wizytówkš jednostki i pełnić wiele różnorodnych funkcji. Pierwszš z nich jest funkcja informacyjna. W tej częœci serwisu można zamieœcić informacje o historii i dniu dzisiejszym jednostki, jej wyposażeniu, przeprowadzonych akcjach ratowniczych i innych działaniach. Można tu także zamieszczać różnego rodzaju praktyczne informacje dla mieszkańców, np.poradniki. Drugš jest funkcja dokumentacyjno - kronikarska. Relacjonujšc na bieżšco odbywajšce się działania tworzy się wirtualnš kronikę jednostki, upamiętnia ludzi, którzy aktywnie działajš na rzecz dobra wspólnego. Trzeciš jest funkcja promocyjna. Taki serwis może znakomicie promować na cały œwiat nie tylko jednostkę, ale także całš miejscowoœć. Serwis może tez pełnić funkcję komunikacyjnš. Tu mogš być przekazywane ważne komunikaty, zawiadomienia, a poprzed skrzynki pocztowe itp.można przesłać szybko do każdego strażaka, czy członka drużyny młodzieżowej dowolny komunikat. Tych funkcji serwisów może być wiele.
    Z interesujšcš propozycjš wystšpił Zarzšd Główny ZOSP RP, który kilka miesięcy temu stworzył specjalny serwer, na którym może bezpłatnie umieœcić stronę internetowš każda jednostka OSP. Do dyspozycji otrzymuje się: wydajny serwer internetowy, darmowš domenę: twoja_nazwa.osp.org.pl, przestrzeń dyskowš na zawartoœć serwisu www i konto e-mailowe – 50 Mb, konto pocztowe, obsługę skryptów PHP5, dostęp do bazy MySQL, dostęp do strony www przez konto FTP, zabezpieczenie antyspamowe, skaner antywirusowy, dostęp do poczty przez SMTP/POP3 oraz z poziomu przeglšdarki WWW, możliwoœć przekierowania DNS oraz kopię bezpieczeństwa (raz na tydzień). Do pomocy jest także specjalnie przygotowany kreator.
    Serwer przeznaczony jest dla małych serwisów. W celu zapewnienia pracy serwera z oczekiwanš szybkoœciš, OSP posiadajšce strony z dużš iloœciš grafik i animacji muszš ograniczyć ich iloœć, albo umieœćić serwis na innym serwerze.

KATALOG STRON UMIESZCZONYCH NA SERWERZE ZG ZOSP RP

    Spoœród 69 zarejestrowanych na terenie powiatu bocheńskiego jednostek OSP własne serwisy internetowe posiada tylko kilka. Z wielkš przyjemnoœciš informujemy o istnieniu tych serwisów i goršco zachęcamy do założenia nowych. Jednoczeœnie prosimy o powiadomienia nas o nowych serwisach lub już istniejšcych, ale przez nas nie "wytropionych".

SERWISY INTERNETOWE OSP Z TERENU POWIATU BOCHEŃSKIEGO

Serwis OSPMikluszowice.

Serwis OSP Mikluszowice.

 

Serwis OSP Cerekiew

Serwis OSP Tarnawa. Serwis OSP Grobla

Serwis OSP Cerekiew.

Serwis OSP Tarnawa. Serwis OSP Grobla.
Serwis OSP Ispina Serwis OSP Niedary Serwis OSP Wola Drwińska.
Serwis OSP Ispina. Serwis OSP Niedary Serwis OSP Wola Drwińska.
Serwis OSP Żegocina.  
Serwis OSP Żegocina.
STRONY JEDNOSTEK OSP NA FACEBOOKU
OSP BrzeŸnica na Facebooku.  OSP Chodenice na Facebooku. OSP Łazy na Facebooku.
OSP Brześnica na Facebooku. OSP Chodenice na Facebooku. OSP Łazy na Facebooku.
OSP Stary Wiœnicz na Facebooku. OSP Bieńkowice. OSP Wiœnicz Mały.
OSP Stary Wiśnicz na Facebooku. OSP Bieńkowice na Facebooku. OSP Wiśnicz Mały na Facebooku.
OSP Mikluszowice na Facebooku.   OSP Nowy Wiœnicz na Facebooku.  OSP Trzciana na Facebooku
OSP Mikluszowice na Facebooku. OSP Nowy Wiśnicz na Facebooku. OSP Trzciana na Facebooku
OSP Królówka na Facebooku.
OSP Królówka na Facebooku.

ZAPRZYJAŹNIONE STRAŻACKIE SERWISY INTERNETOWE >>>

[wstecz]