ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W ŻEGOCINIE

KADENCJA 2016 - 2020

Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie kadencji 2016-2020.
Prezes: Jerzy Błoniarz, Wiceprezes: Leopold Grabowski, Wiceprezes: Tadeusz Olszewski, Komendant Gminny: Janusz Stańdo, Sekretarz: Władysław Stach, Skarbnik: Jan Mróz, Członkowie Zarządu: Zenon Gąsiorek, Stanisław Szczygieł, Józef Grabiarz, Tadeusz Bobowski, Ignacy Rożnowski.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący: Zdzisław Wrona, Członkowie: Zdzisław Waligóra, Tadeusz Stary.

KADENCJA 2005 - 2010

KADENCJA 2011 - 2015

Władze Staturowe Oddziału ZOSP RP w Żegocinie na kadencję 2006-2010.

Zarząd kadencji 2011 - 2015.

Prezes: Leopold Grabowski, Wiceprezes: Jerzy Błoniarz, Komendant Gminny: Władysław Zatorski, Sekretarz: Janusz Stańdo, Skarbnik: Zbigniew Nożkiewicz, Członkowie Zarządu: Zenon Gąsiorek, Stanisław Szczygieł, Czesław Szewczyk, Stefan Ptaszek.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący: Kazimierz Waligóra. Członkowie: Stanisław Furtak, Ignacy Rożnowski.

Prezes: Leopold Grabowski, od 02.2014 Jerzy Błoniarz, Wiceprezes: Tadeusz Stary, Komendant Gminny: Janusz Stańdo, Sekretarz: Tadeusz Olszewski, Skarbnik: Piotr Zapiór, Członkowie Zarządu: Józef Grabiarz, Zenon Gąsiorek, Katarzyna Kaszuba, ks. Stanisław Szczygieł, Józef Sajdak, Stefan Ptaszek.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący: Ignacy Rożnowski, sekretarz: Zdzisław Waligóra, członek: Stanisław Furtak.

KADENCJA 1996 - 2000

KADENCJA 2001 - 2005

Prezes - Leopold Grabowski, Wiceprezes - Jerzy Błoniarz, Komendant Gminny - Władysław Zatorski, Sekretarz - Zbigniew Nożkiewicz, Skarbnik - Stanisław Grabowski, Członkowie: Jan Kępa, Stanisław Furtak, Zenon Gasiorek, Stefan Ptaszek, Czesław Szewczyk, Józef Stańdo.

GMINNA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: Kazimierz Waligóra, Członkowie: Ignacy Rożnowski, Józef Dziedzic

LINKI

KOLEJNY SPRZĘT DLA OSP 2020

OSP BEŁDNO

V. ZJAZD GMINNY - 21.05.2016 PRZEKAZANIE SPRZĘTU 2020

OSP BYTOMSKO

ZJAZD GMINNY 28.05.2011 ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE 2015
UCHWAŁA PROGRAMOWA NA 2011-2015 GMINNE ĆWICZENIA STRAŻACKIE 2015

OSP ŁĄKTA GÓRNA

ZJAZD GMINNY 13.05.2006 GMINNE ĆWICZENIA STRAŻACKIE 2014
UCHWAŁA PROGRAMOWA NA 2006-2010 DZIEŃ STRAŻAKA 2014

OSP ROZDZIELE

KADENCJA 2001 - 2005 GMINNE ĆWICZENIA STRAŻACKIE 2013
UCHWAŁA PROGRAMOWA NA 2001-2005 ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE 2012

OSP ŻEGOCINA

KADENCJA 1996-2000 WWW.ZEGOCINA.PL
[wstecz]