Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Żegocina - 29.05.2021
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE - 29.05.2021

   29 maja 2021 w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegocinie. Z woli 28 członków jednostki (frekwencja 57%) poprowadził je druh Zdzisław Waligóra. Powitał przybyłych zaproszonych gości: Jerzego Błoniarza (członka jednostki, jednocześnie członka prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP), Tadeusza Olszewskiego (członka jednostki, sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni), ks. Stanisława Szczygła (Kapelana Powiatowego Straży Pożarnych), bryg. Pawła Matyasika (reprezentującego Komendę Powiatową PSP w Bochni), Grzegorza Gołębia (członka jednostki - Przewodniczącego Rady Gminy w Żegocinie), Wojciecha Wronę (członka jednostki - Wójta Gminy Żegocina), Janusza Stańdo (Komendanta Gminnego ZOSP RP w Żegocinie).
   Przed rozpoczęciem obrad minuta ciszy uczczono pamięć zmarłego Honorowego Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP – Ś.P. Druha Leopolda Grabowskiego.
   Zebranie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. W części pierwsze zebrani dokonali wyboru komisji, niezbędnych do przeprowadzenia zebrania, a następnie wysłuchali sprawozdań merytorycznych za 2020 rok (z działalności, finansowego, komisji rewizyjnej). Był to rok intensywnych działań. W roku 2020 jednostka OSP Żegocina miała 55 wyjazdów, w tym 7 wyjazdów poza teren gminy. Aż 46 to likwacja miejscowych zagrożeń. W działaniach brało udział łącznie 262 druhów i przepracowano 403 godziny. W największej ilości wyjazdów wzięli udział druhowie: Tomasz Janiczek (50 wyjazdów), Dariusz Wrona (34), Jerzy Wolak (25), Zdzisław Waligóra (24), Mirosław Zatorski (24). Musieli sprostać różnym wyzwaniom, w tym nowymi, związanymi z epidemią Covid-19). 
   Zarząd uzyskał jednogłośne absolutorium, po czym przystąpiono do wyboru nowych władz statutowych jednostki. Zdecydowano, że wybory będą jawne. Do zarządu wybrano 7 osób, do komisji rewizyjnej 3. Podczas przerwy, na swoich pierwszych zebraniach organy te ukształtowały swoje składy następująco: a) Zarząd: Tomasz Janiczek - prezes, Mirosław Zatorski wiceprezes, Grzegorz Jędrzejek - naczelnik, Paweł Jajecznica - zastępca naczelnika, Paweł Bilski - Skarbnik, Jerzy Wolak - sekretarz, Dariusz Wrona - gospodarz; b) Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Stanisław Waligóra, sekretarz - Grzegorz Janiczek, członek - Henryk Górka.
   W dalszej części zebrania dokonano wyboru przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (Tomasz Janiczek, Grzegorz Jędrzejek, Jerzy Błoniarz) oraz delegatów na Zjazd Gminny (Jerzy Wolak, Dariusz Wrona, Paweł Jajecznica, Wojciech Wrona ).
   Po przyjęciu ambitnego planu pracy na rok 2021 (m. in. pozyskanie nowego samochodu średniego 4x4) i planu finansowego zgłoszony został wniosek o nadanie tytułów Honorowego Prezesa - ustępującemu Prezesowi - Druhowi Zdzisławowi Waligórze oraz Honorowego Naczelnika - ustępującemu Naczelnikowi (obaj pełnili te funkcje przez dwie kadencje) Druhowi Janowi Mrozowi. Wniosek przyjęto jednogłośnie,a obu Druhom w podziękowaniu za pracę przekazano na pamiątkę miniatury wozów strażackich i pamiątkowe ryngrafy.
   W przemówieniach gości padały gratulacje, podziękowania za dobrą służbę i życzenia powodzenia w realizacji zadań. Druh Jerzy Błoniarz przedstawił także informacje związane z projektem nowej ustawy o strażach pożarnych i zaapelował o strażacką jedność.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Żegocina - 29.05.2021

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Żegocina - 29.05.2021

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Żegocina - 29.05.2021

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Żegocina - 29.05.2021

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Żegocina - 29.05.2021

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Żegocina - 29.05.2021

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Żegocina - 29.05.2021

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Żegocina - 29.05.2021

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Żegocina - 29.05.2021

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Żegocina - 29.05.2021

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze - 29.05.2021
[wstecz] [archiwum2021]