Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021

OSP STARY WIŚNICZ - JUBILEUSZ 130-LECIA - 11.09.2021

    W piękny, słoneczny dzień 11 września 2021 roku jednostka OSP Stary Wiśnicz świętowała 130 rocznicę powstania. W tym samym dniu 5 - letnią rocznicę swej działalności obchodziła również Strażacka Orkiestra Dęta tej jednostki, prowadzona od samego początku przez kapelmistrza Krzysztofa Wołowca.
    Uroczystości, na którą przybyli liczni goście oraz poczty sztandarowe gminnych jednostek, rozpoczęła się przemarszem z orkiestrą spod remizy do kościoła parafialnego. Uroczystą mszą świętą. której przewodniczył ksiądz biskup Stanisław Salaterski, a koncelebrowali: ksiądz dziekan Ryszard Kołodziej - kapelan OSP Stary Wiśnicz, ksiądz Krzysztof Wąchała - kapelan gminny OSP i ksiądz Stanisław Szczygieł kapelan strażaków powiatu bocheńskiego - odprawiono w intencji jednostki i jej zmarłych już członków.
    Po przemarszu na plac uroczystości przed remizą meldunkiem dowódcy uroczystości - st. kpt. Mateuszem Satołą, złożonym mł. bryg. Robertowi Cieśli, wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu pełnej wersji hymnu państwowego, przybyłych gości: ministra Włodzimierza Bernackiego, posła dh Stanisława Bukowca, komendanta PSP w Bochni mł. bryg. Roberta Cieśli, wicestarosty bocheńskiego Ryszarda Drożdżaka, Wiceprezesa Zarządu Powiatowego OSP w Bochni dh. Tadeusza Cichonia, sekretarza ZOP Tadeusza Olszewskiego, burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzaty Więckowskiej, dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu płk. Pawła Jastrzębskiego, radnych powiatowych: Bernadetty Błoniarz i Jerzego Łacnego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu Mirosława Chodura, radnego miejskiego Szczepana Sułka, asp. sztab. Mariusz Mardosz - Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu. dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu Leszka Marszałka, dyrektorki Szkoły Podstawowej Anna Waśko, dyrektorki Klubu Malucha Anna Widła i druhów z jednostek OSP gminy Nowy Wiśnicz oraz mieszkańców wsi i kapłanów, nastąpiła zasadnicza część jubileuszowej uroczystości.
      Historię jednej z najstarszych jednostek w powiecie przybliżył Prezes Zarządu OSP w Starym Wiśniczu - druh Sławomir Błoniarz. Przybliżała ją także okolicznościowa wystawa archiwalnej fotografii, zaprezentowana przed budynkiem remizy, a także wyłożono na wystawce strażackie eksponaty; w tym zabytkowa sikawka, hełm i sygnałówka.
      Następnie druh Tadeusz Cichoń i mł. bryg. Robert Cieśla (Wiceprezes ZOP ZOSP RP) dokonali wręczenia medali i odznaczeń. Lista wyróżnionych jest długa. Otwierają ją odznaczeni złotą odznaką "Za Zasługo dla Pożarnictwa" druhowie: Adam Błoniarz, Michał Gajewski, Witold Kolarz i Roman Wojewoda. Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono druhów: Stanisław Łącki i Adam Robak, a brązowym: Patryk Błoniarz i Remigiusz Bloniarz. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Bochni Odznaką Wzorowy zostali odznaczeni druhowie: Dragan Damian, Dragan Marcin i Nalepa Tomasz. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Bochni Honorową Odznaką „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej" wyróżniono druhów: Stanisława Cholewę, Edwarda Cholewę i Stanisława Nalepkę. Oprócz tego 24 druhów otrzymało odznaki "Za Wysługę Lat". Najdłuższym stażem mogą się pochwalić druhowie: Stanisław Cholewa i Stanisław Nalepka (65 lat), Edward Cholewa i Jan Sulek (55 lat), Kazimierz Kokoszka (50 lat), Andrzej Bukowski i Stanisław Łącki (45 lat) oraz Michał Poręba (40 lat). Uzupełnieniem odznaki były okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami za długoletnią służbę, wręczonymi przez Panią Burmistrz Małgorzatę Więckowską i Prezesa OSP Sławomira Błoniarza.
      Dużo gratulacji i życzeń złożyli członkom Jubilatki przemawiający goście, w tym minister Włodzimierz Bernacki, poseł dh Stanisław Bukowiec, komendant PSP w Bochni mł. bryg. Robert Cieśla, wicestarosta bocheński Ryszard Drożdżak, Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP w Bochni dh Tadeusz Cichoń. Niektórzy z nich (mł. bryg. Roman Cieśla, Tadeusz Cichoń) odczytali także listy gratulacyjne od swoich szefów.
      Po końcowym meldunku i rozwiązaniu szyków rozpoczęły się koncerty orkiestr: Orkiestry Dętej OSP Leszczyna, grającej pod batuta Klaudii Pietras i jubilatki -  Strażackiej Orkiestry Dętej OSP w Starym Wiśniczu. Przygotowano także atrakcje dla dzieci, a dla wszystkich posiłek przygotowany przez druhów, którzy zawodowo są kucharzami.
      Jak poinformowała widzów spikerka uroczystości Bernadetta Błoniarz, realizacja programu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego popartemu przez Radnego Sejmiku Piotra Dziurdzię i Gminy Nowy Wiśnicz w ramach projektu "Jubileuszowe dźwięki".
      Według oświadczeń członków władz OSP Stary Wiśnicz, jednostkę czeka już wkrótce kolejna strażacka uroczystość - przekazanie samochodu pożarniczego.

FOTOREPORTAŻ TADEUSZA OLSZEWSKIEGO

Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021
Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021
Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021
Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021
Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021
Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021
Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021
Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021
Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021
Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021
Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021
Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021
Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021
Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021
Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021
Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021
Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021
Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021
Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021
Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021
Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021 Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021

Jubileusz 130-lecia OSP Stary Wiśnicz - 11.09.2021

ZAPROSZENIE

RELACJA WIDEO >>>

wstecz

[archiwum2021]