Herb gminy Trzciana
ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W TRZCIANIE - 20.11.2021
Szósty Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP w Trzcianie - 20.11.2021.

     Szósty Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP w Trzcianie odbył się 20 listopada 2021 roku  w sali narad Urzędu Gminy w Trzcianie.
    Z powodu epidemii cykl zebrań sprawozdawczo - wyborczych rozpoczął się później niż zwykle i trwał od czerwca do końca września. W sali narad Urzędu Gminy w Trzcianie spotkali się wybrani w poszczególnych jednostkach delegaci i przedstawiciele, członkowie władz ustępującego zarządu oddziału gminnego i gminnej komisji rewizyjnej. W Zjeździe uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Bochni mł. bryg. Robert Cieśla oraz Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz.
     Otwarcia zebrania dokonał Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego - Józef Nowak. Powitał uczestników Zjazdu. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w czasie minionej kadencji strażaków. Zebrani na Przewodniczącego Zjazdu wybrali Jerzego Dudka, a na protokolanta Krzysztofa Kąckiego. Po przyjęciu porządku obrad i Regulaminu Zjazdu nastąpił wybór czterech Komisji Zjazdowych.
    Kolejną częścią zebrania było złożenie sprawozdań za okres kadencji. Jako pierwszy sprawozdanie składał Prezes ZOG ZOSP RP w Trzcianie - Józef Nowak, a zaraz po nim informację o swojej działalności przedstawił Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie - Stanisław Piasecki. Na koniec Gminna Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Zarządu i zawnioskowała o udzielenie mu absolutorium.
    Przewodniczący Zjazdu otworzył dyskusję, w czasie której podkreślono bardzo dobre przygotowanie ratownicze strażaków, ich zapał i wolę niesienia pomocy innym. Było wiele słów podziękowań i wyrazów uznania pod adresem druhów oraz życzeń dalszego rozwoju i wspólnego działania braci strażackiej.
   W kolejnym punkcie obrad, zebrani wybrali nowe władze Oddziału oraz delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni (Stanisław Gutowski, Emil Kukla, Marek Stochel). Na przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego wybrano: Cezarego Stawarza i Tomasza Anielskiego. Zjazd przyjął także program działania na kolejną pięcioletnią kadencję. Na koniec zebrania podjęto sześć uchwał zjazdowych, po czym Przewodniczący Zjazdu podziękował uczestnikom i gościom Zjazdu za przybycie, a członkom komisji zjazdowych za sprawną pracę w czasie obrad. Następnie przekazał prowadzenie Zjazdu nowowybranemu Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego. Prezes Cezary Stawarz podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i zamknął obrady.

Źródło: www.trzciana.pl
VI. Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie - 20.11.2021 r. VI. Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie - 20.11.2021 r.
VI. Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie - 20.11.2021 r.

[wstecz]

[kampania2021]