Strażacka uroczystość w Trzcianie - 05.07.2021
OSP KAMIONNA - WŁĄCZENIE DO KSRG I PRZEKAZANIE SAMOCHODU - 05.07.2021

   W dniu 5 lipca 2021 r. przed nowym budynkiem Urzędu Gminy w Trzcianie miał miejsce uroczysty apel z okazji ponownego (po 5 latach) włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz przekazania nowego pojazdu - średniego samochodu pożarniczego Renault - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionnej. Podczas tej uroczystości został także oddany do użytku budynek siedziby Urzędu Gminy w Trzcianie. Należy przypomnieć, że samochód ten został wygrany przez mieszkańców gminy Trzciana za najwyższą w Małopolsce frekwencję (78,28%) podczas II tury zeszłorocznych wyborów prezydenckich.
   W uroczystości wzięło udział wielu gości: m. in. sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, senator Rzeczypospolitej Polskiej prof. Włodzimierz Bernacki, posłanki i posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Urszula Rusecka, Józefa Szczurek-Żelazko, Anna Pieczarka, Stanisław Bukowiec, Wiesław Krajewski, Arkadiusz Mularczyk, Piotr Sak, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech, radny sejmiku województwa małopolskiego Piotr Dziurdzia, starosta bocheński Adam Korta, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni mł. bryg. Robert Cieśla, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni bryg. Piotr Gadowski, wójt gminy Trzciana Cezary Stawarz, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu bocheńskiego, radni powiatu bocheńskiego i gminy Trzciana oraz poczty sztandarowe gminy i jednostek OSP z terenu gminy Trzciana, w tym poczet z OSP w Kamionnej, w skąłdzie: dowódca Wojciech Cichoń, sztandarowy Kamil Kasiński, asystujący Kamil Sędzik.
   Apel, którego spikerem był mł. bryg. Mirosłąw Mroczek, rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości st. kpt. Mateusza Satołę Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP - st. bryg. Piotrowi Filipkowi. Po przeglądzie strażackich pododdziałów i przywitaniu się z nimi nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt. Uczynił to poczet wystawiony przez OSP w Trzcianie, w składzie: dowódca Mirosław Mordalski, flagowy Grzegorz Brzegowy, asystujący Henryk Cempura.  
   Po odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Strażacką OSP w Leszczynie, prowadzona przez kapelmistrzynię Klaudię Pietras i wciągnięciu flagi, głos zabrał Wójt Gminy Trzciana - Cezary Stawarz. Rozpoczął od przedstawienia i powitania gości.
    Przekazanie Aktu Włączenia jednostki OSP w Kamionnej w struktury KSRG dokonali: st. bryg. Piotr Filipek wraz z mł. bryg. Robertem Cieślą oraz Wójtem Cezarym Stawarzem. Odebrał go Prezes Zarządu OSP Kamionna - druh Stanisław Anielski. Następnie miała miejsce ceremonia przekazania dokumentów i kluczyka do samochodu strażackiego GBA Renault. Odebrał je z rąk mł. bryg. Roberta Cieśli i Wójta Cezarego Stawarza Naczelnik OSP Kamionna Tomasz Anielski, a ten przekazał je kierowcy wozu - Druhowi Jerzemu Szewczykowi. Uruchomiono silnik oraz sygnały dźwiękowe pojazdu - potwierdzenie sprawności pojazdu.
    Po odmówieniu modlitw, ks. prof. Antoni Paciorek - rodak z Trzciany w asyście księży proboszczów z Trzciany (Władysława Midury) i Kamionnej (Jerzego Jawora), dokonał pobłogosławienia i pokropienia, najpierw budynku, potem samochodu pożarniczego.
    Po przemówieniach gości: prof. Włodzimierza Bernackiego, Wojewody Łukasza Kmity, st. bryg. Piotra Filipka, Marty Malec-Lech, przede wszystkim gratulujących strażakom i Wójtowi, dowódca uroczystości złożył końcowy meldunek i rozwiązał strażackie szyki. Nastał czas oczekiwania na przyjazd z Lipnicy Murowanej Prezydenta RP - Andrzeja Dudy umiliła Strażacka Orkiestra Dęta z Leszczyny.

RELACJA WIDEO Z UROCZYSTOŚCI >>>

Strażacka uroczystość w Trzcianie - 05.07.2021

Strażacka uroczystość w Trzcianie - 05.07.2021

Strażacka uroczystość w Trzcianie - 05.07.2021

Strażacka uroczystość w Trzcianie - 05.07.2021

Strażacka uroczystość w Trzcianie - 05.07.2021

Strażacka uroczystość w Trzcianie - 05.07.2021

Strażacka uroczystość w Trzcianie - 05.07.2021

Strażacka uroczystość w Trzcianie - 05.07.2021

Strażacka uroczystość w Trzcianie - 05.07.2021

Strażacka uroczystość w Trzcianie - 05.07.2021

Strażacka uroczystość w Trzcianie - 05.07.2021

Strażacka uroczystość w Trzcianie - 05.07.2021

Strażacka uroczystość w Trzcianie - 05.07.2021 Strażacka uroczystość w Trzcianie - 05.07.2021
Włączenie OSP Kamionna do KSRG i przekazanie samochodu - Trzcianie - 05.07.2021
[osp.kamionna] [archiwum]